2023-05-10 Nyhet

Samverkan ger bättre konsumentstöd

Hur kan konsumentvägledare, konsumentbyråer och andra organisationer samarbeta för att på bästa sätt tillsammans stötta konsumenter? Bland annat den frågan avhandlas när landets konsumentvägledare samlas till sin årliga konferens den 9 – 11 maj.

Temat för årets konferens för konsumentvägledare är Juridiken i praktiken - För trygga konsumenter i en föränderlig värld. Konsumentbyråerna deltar med föreläsningar och exempel på hur konsumentvägledarna kan dra nytta av vår expertkunskap.

- Konsumentvägledare fyller en superviktig roll, inte minst genom sin lokala förankring, säger Kicki Westerståhl, chef på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Vi kan komplettera med kompetens inom våra områden.

Till exempel har konsumentvägledare hört av sig efter en viktig dom från Högsta domstolen där en konsument fick ersättning från banken efter ett bedrägeri och undrat om inte den kan tillämpas också på deras klienters situation? Då kan Bank- och finansbyrån hjälpa till att ge stöd och vägledning om hur konsumenter kan gå vidare.  

Konsumenternas Försäkringsbyrå har på konferensen valt att lyfta bland annat frågan om att ID-skydd sällan behövs, inte heller produktförsäkringar och s k assistansförsäkringar.

- Det här vet många konsumentvägledare, säger Håkan Carlsson, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Men om vi samverkar och från var sitt håll upprepar för konsumenter vilka försäkringar som är viktiga och inte, når vi bäst resultat.

Konsumentvägledningen i Sverige är ett delat ansvar

Kommuner är inte skyldiga att tillhandahålla konsumentvägledare för sina medborgare men i större kommuner brukar de finnas. Dessutom finns den nationella konsumentupplysningen Hallå konsument att tillgå liksom Konsumentbyråerna. Byråerna ger oberoende och kostnadsfri vägledning per telefon och mejl inom sina specialområden. Du hittar mer information och kontaktuppgifter på respektive byrås webbplats:

logo_vertical_green.png

Energimarknadsbyrån.png

Telekområdgivarna.png