2023-05-22 Nyhet

Översvämningar i norra Sverige - så gäller försäkringarna

Villa-, hem- och fritidshusförsäkringar gäller vid översvämningar men självrisken kan variera stort. Det konstaterar Peter Stark i ett inslag i SVT Morgonstudion om översvämningarna i Tornedalen.

Det är höga flöden i vattendragen på många håll i norra delarna av landet till följd av snösmältning och kraftigt regn. I Tornedalen rapporteras om de värsta översvämningarna på 50 år och många hus har översvämmats.

Du kan få ersättning från din villa- eller fritidshusförsäkring för olika översvämningsskador. Har dina lösa saker, som möbler och kläder, skadats kan du få ersättning från din hemförsäkring.

- För att få ersättning från försäkringen ska vatten ha runnit in i huset från markytan genom en ventil, fönster eller dörröppning, eller trängt upp genom en avloppsbrunn. Skador som uppstår på grund av dålig dränering ersätts däremot inte. Skador som drabbar tomtmark, träd, växter eller växthus ersätts inte heller, säger Peter Stark.

Drabbad av översvämning

Om du drabbas av översvämning rekommenderar Peter Stark att du snarast kontaktar ditt försäkringsbolag och tar bilder och filmer för att kunna visa omfattningen på dina skador. Du bör även tänka på följande:

 • Slå av strömmen om det har kommit in vatten i källaren, eftersom vatten kan bli strömförande.
 • Trycka in en filt eller handduk i golvbrunnen om vattnet kommer upp via golvbrunnen och lägg sedan på en tyngd.
 • Torka, pumpa eller ös ut vattnet.
 • Försöka att ta undan dina saker, särskilt dyrbara och fuktkänsliga saker, så att de inte skadas. Flytta dem högre upp på ett hyllplan eller till en annan våning i huset.

Minska risken för skador

 • Se över dräneringen så att den inte har några brister. Beroende på markförhållanden kan det behövas en omdränering efter 15 - 40 år.
 • Kontrollera regelbundet husets yttertak och fasad.
 • Ta reda på om din fastighet ligger i ett riskområde och om den tidigare har drabbats av översvämningar.
 • Rensa hängrännor och stuprör regelbundet från löv och annat så att vatten inte svämmar över.
 • Se till att källarfönster och dörrar är täta.
 • Installera backventiler i golvbrunnar så att vatten inte kan komma in på grund av baktryck.
 • Se över om golvbrunnar i källaren är nödvändiga eller om de går att ta bort.
 • Se över lutningarna nära huset, till exempel marken nära källaren. Om den lutar mot huset bör du överväga att ändra lutningen bort från huset.

Se Peter Stark i SVT Morgonstudion (Ca 1.23 minuter in i sändningen)

Här kan du läsa mer om översvämningar och hur du skyddar din villa

Jämför innehållet i olika villaförsäkringar