2023-05-12 Nyhet

Konsumenter kan vara lugna – insättningsgarantin påverkas inte av utländska bankkriser

Bankkriser i andra länder har medfört att många konsumenter frågar oss om den statliga insättningsgarantin gäller. Och det gör den, hos alla som erbjuder sparkonton i Sverige, och som har tillstånd hos Finansinspektionen. Se bara till att inte spara mer än 1 050 000 kronor i samma företag.

Konsumenterna undrar ofta om ett kreditmarknadsbolag eller en nischbank är en seriös aktör att ha sina pengar hos?

- Alla sparkonton i Sverige hos bolag som har tillstånd av Finansinspektionen omfattas av insättningsgarantin. Den innebär att Riksgälden garanterar att du kan få upp till 1 050 000 kronor i ersättning från varje företag du sparar hos vid en konkurs, säger Olivia Kanehorn, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Många företag som erbjuder sparkonton samarbetar med partnerbanker. Det innebär att du ska vara extra uppmärksam när du till exempel öppnat ett konto via en app. Den kan marknadsföras under ett varumärke men i själva verket är det partnerbanken som har insättningsgarantin hos Riksgälden. Då kan du riskera att spara mer än du kan få ersättning för i ett och samma företag.

Påverkas insättningsgarantin av lån i samma bank?

Många konsumenter känner oro för vad som händer om de dessutom har ett lån hos banken när insättningsgarantin träder i kraft. Kvittas då beloppet mot lånet man har i banken?

- Om banken omfattas av svenska regler, så kan inte banken kvitta det belopp som du har rätt till enligt insättningsgarantin mot det lån du har i banken, svarar Olivia Kanehorn.

Men det finns ganska många utländska banker på den svenska marknaden. Då kan ditt konto omfattas av ett annat lands insättningsgaranti.

- Utländsk insättningsgaranti kan skilja sig något från svensk, förklarar Olivia Kanehorn. Vi jämför räntor och andra villkor för sparkonton på vår webbplats. Samtidigt uppger vi vilket lands insättningsgaranti som gäller, så att du kan läsa mer om garantin.

Jämför sparkonton här           

FAKTA

Insättningsgarantin gäller för sparkonton i banker och kreditmarknadsbolag. Garantin innebär att du får tillbaka dina insatta sparpengar om banken eller kreditmarknadsbolaget går i konkurs eller om Finansinspektionen av någon annan anledning beslutar att garantin ska tas i anspråk - dock högst 1 050 000 kr. Riksgälden betalar ut ersättningen inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Riksgälden kommer då att kontakta dig.

Riksgälden är statens centrala finansförvaltning och har även uppdrag som bidrar till att värna finansiell stabilitet.