2023-06-05 Nyhet

Skador med elsparkcyklar har ökat med 35%. Utan olycksfallsförsäkring är det svårt att få ersättning

En färsk rapport från Transportstyrelsen visar att antalet trafikolyckor där elsparkcyklar är inblandade har ökat med 35 procent under 2022. Elsparkcyklar omfattas inte av trafikförsäkringen, som bilar och mopeder gör. Därför blir försäkringsläget ett helt annat.

- Försäkringsskyddet för elsparkcyklar är svagt om man jämför med mopeder som kör i nästan samma hastighet, säger Jenny Sparring, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Det finns ingen trafikförsäkring för elsparkcyklar och för att få ersättning för en personskada måste du ha en egen olycksfallsförsäkring. 

Personskadorna har ökat

Att köra elsparkcykel kan innebära en hög risk för skador om man inte är van, inte kan trafikreglerna eller om man kör i trängsel. Ofta ser man dessutom att de som kör eller åker inte använder hjälm, trots att det ett lagkrav för barn under 15 år. Antalet trafikolyckor där elsparkcyklar är inblandade har ökat kraftigt under 2022*  jämfört med året före.

Omfattas inte av trafikförsäkringen

Försäkringsskyddet är dessutom inte särskilt starkt vid en olycka. Elsparkcyklar räknas inte som trafikförsäkringspliktiga fordon. Trafikförsäkringen ger annars försäkringsskydd även åt till exempel gångtrafikanter och andra cyklister som blir påkörda.

Påkörda gångtrafikanter och andra cyklister får sällan ersättning

Den som blir påkörd och skadad i en trafikolycka med en elsparkcykel måste ha en egen olycksfallsförsäkring (eller ingå i en) för att få ersättning, eftersom hen normalt inte får någon ersättning från förarens försäkring. Bara om föraren anses ha varit vårdslös och blir skadeståndsskyldig kan den skadade få ersättning på det sättet. Om föraren inte har någon hemförsäkring som kan betala ut skadeståndet kan hen bli skyldig att själv betala mycket höga belopp.

Barn på elsparkcykel

Många uthyrare har som krav att föraren ska vara 18 år men det är ändå många barn och ungdomar som lyckas hyra elsparcyklarna utan föräldrarnas kännedom.

Man får inte vara mer än en person på samma elsparkcykel men ofta åker flera barn på samma. Barnen kan skada både sig själva och andra allvarligt och flera parter riskerar att bli utan kompensation för sina skador.

Korta fakta

* Skadestatistiken från Transportstyrelsen visar att under 2022 skadades 3 334 personer och 4 personer dog i olyckor med elsparkcykel inblandad. Det är en ökning av antalet skadade med 35 procent jämfört med året före.