2023-07-14 Nyhet

Får företag ta ut förseningsavgifter från konsumenter? – Nu kommer frågan prövas i Högsta domstolen

Patent- och marknadsdomstolen slog 2021 fast att ett avtalsvillkor som innebar att kunderna skulle betala en förseningsavgift när de var sena med betalningen av sin skuld var oskäligt och stred mot inkassokostnadslagen.

Enligt inkassokostnadslagen får företag begära ersättning för vissa kostnader som företaget har haft för att få konsumenten att betala sin skuld. Lagen syftar till att skydda konsumenten mot överdrivna krav på ersättning. Förseningsavgifter finns inte med i lagen men många företag tar ändå ut förseningsavgifter från konsumenter.

Domen överklagades till Patent- och marknadsöverdomstolen som även de fann i april i år att det aktuella avtalsvillkoret stred mot inkassokostnadslagen samt var oskäligt enlig avtalsvillkorslagen. Domen var dock oenig och överklagades ännu en gång till Högsta domstolen som nu i dagarna meddelat att de gett prövningstillstånd.

- Det innebär att frågan kommer avgöras slutligen i Högsta domstolen säger Olivia Kanehorn, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Det är bra att frågan till slut får ett svar därför att konsumenter har kontaktat oss om frågan i många år, fortsätter Olivia Kanehorn. 

Om domen står sig i Högsta domstolen måste samtliga aktörer på kreditmarknaden rätta sig efter den och förseningsavgifter för krediter blir förbjudna.