2023-02-15 Nyhet

Vem som har bästa sparräntan kan ändra sig snabbt

Bankerna uppdaterar sina sparräntor oftare än förr. Det är både höjningar och sänkningar, ibland inom samma bank. Var uppmärksam när du väljer konto.

De allra flesta banker ger nu ränta på sina sparkonton och räntorna uppdateras ofta. Många banker erbjuder också flera olika sparkonton, något med rörlig ränta och något eller några med fast ränta och olika bindningstider. Vi uppdaterar vår sparkontojämförelse regelbundet och varje gång är det minst ett par banker som har ändrat sin ränta.

- Det är inte bara fråga om höjningar. En bank som ena veckan höjer sparräntan för ett visst konto, kan sedan sänka den igen, säger Edith Grundin, jurist på Konsumenternas Bank- och Finansbyrå. Andra gånger kan banken höja sparräntan för ett av sina sparkonton och samtidigt sänka räntan på ett annat.

Något som också kan vara intressant att hålla koll på framöver är betalkonton, som även kan kallas personkonton eller lönekonton.

- Vi har noterat att vissa banker nu erbjuder sparränta även på betalkonton, avslutar Edith Grundin. 

Jämför sparkonton med insättningsgaranti