2023-12-18 Nyhet

Så anmäler du om du halkat och skadat dig

I stora delar av landet är det väldigt halt just nu. Vi på Konsumenternas Försäkringsbyrå blir kontaktade av många konsumenter som halkat och skadat sig. Här delar vi med oss av tips på hur du kan förebygga skador men också hur du ska göra om olyckan ändå är framme.

Genom att vara uppmärksam på halkan och anpassa dig efter den kan du minska risken för skador.

- Dra ner på tempot och undvik att titta på mobilen medan du går, så är det lättare att upptäcka isfläckar, säger Håkan Carlsson, jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå. Det är också bra att använda broddar.

Om du ändå halkar och skadar dig, kan du ha rätt till ersättning från din olycksfallsförsäkring. Du kan till exempel få ett engångsbelopp för vissa allvarliga skador och ersättning för medicinsk invaliditet och ärr.

Enkelt att anmäla

Kontakta ditt försäkringsbolag så snart du kan efter ett olycksfall. Det är enkelt att anmäla skadan. Försäkringsbolaget har ett utredningsansvar och ska se till att du får den ersättning du har rätt till.

Ersättning från flera försäkringar

Tänk på att anmäla skadan till alla olycksfallsförsäkringar du omfattas av.

- Om du har flera försäkringar kan du ha rätt till ersättning från samtliga, så anmäl din skada till alla, säger Jenny Sparring, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Du har kanske en privat olycksfallsförsäkring men kan också omfattas av en gruppförsäkring via din skola, arbete eller ditt medlemskap i någon fack- eller idrottsförening. De senare kan det vara lätt att glömma.

Fråga din arbetsgivare eller skola

Om du skadas till och från arbetet kan du ha rätt till ersättning från en arbetsskadeförsäkring via jobbet. Hör efter med din arbetsgivare vilka försäkringar du omfattas av. Går du i skolan kan skolförsäkringen ge ersättning. Du får fråga skolan - eller kommunen - vilket försäkringsbolag de har och sedan själv anmäla skadan till deras bolag, skolan gör det inte automatiskt.

Skadestånd?

I vissa fall kan du efter en halkolycka också kräva skadestånd från fastighetsägaren eller kommunen. Både fastighetsägare och kommuner har skyldighet att underhålla den mark de ansvarar för. Samma sak gäller vid fastighetsentréer.

Men för att du ska få ersättning krävs att den som har ansvar för att till exempel sanda gångvägen där du halkade har varit vårdslös. Det är du som måste bevisa vårdslösheten. Tänk därför på att dokumentera olycksplatsen med fotografier som visar om det till exempel är dåligt sandat. Ta också gärna namn och telefonnummer till eventuella vittnen.