2023-12-20 Nyhet

Nya regler för elsparkcyklar

Den 23 december börjar nya regler att gälla för elsparkcyklar. För många elsparkcyklar kommer det att krävas en trafikförsäkring. Du som ägare ansvarar för att elsparkcykeln har rätt försäkring.

- Konsumenter som skadas drabbas hårt om det inte finns någon försäkring för personskador. Vi välkomnar därför denna lagändring som ger ett bättre skydd, både till föraren på elsparkcykeln och medtrafikanter, säger Jenny Sparring, jurist och expert på personskador på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

En trafikförsäkring kan ge ersättning till föraren och gångtrafikanter vid trafikolyckor som leder tillpersonskador. Trafikförsäkringen kan också ersätta skador på egendom som orsakas av elsparkcykeln, som till exempel en skada på en bil. Trafikförsäkringen ersätter däremot inte skador på din elsparkcykel.  

Fordon som måste ha trafikförsäkring:

  • Eldrivna fordon som inte har tramp- eller vevanordning, och är konstruerat för att gå snabbare än 20 kilometer i timmen.
  • Eldrivna fordon som inte har tramp- eller vevanordning, och är konstruerat för att gå snabbare än 14 kilometer i timmen och väger mer än 25 kilo.

Exempel på fordon som har de här egenskaperna är elscootrar, elsparkcyklar eller självbalanserande fordon.

Om du är osäker på vilken typ av eldrivet fordon du har, kan du kontakta din återförsäljare.

Ingen ersättning från hemförsäkringen

Elsparkcyklar som är trafikförsäkringspliktiga omfattas inte av din hemförsäkring. Det innebär att du inte kan få ersättning om den blir stulen eller skadad.

Glöm inte försäkringsbeviset

- Något som är lätt att missa är att du ska kunna visa upp ditt försäkringsbevis när du använder din elsparkcykel. Du riskerar att få böter om du inte kan visa upp ditt försäkringsbevis, säger Sofia Ulriksson, jurist och expert på motorförsäkring.

Läs mer om skador i trafiken