2022-09-20 Pressmeddelande

Undvik frysskador om du sänker värmen i huset

Höga elpriser slår hårt mot många hushåll. Men sänk inte värmen i fritidshuset eller villan för mycket utan att vidta rätt åtgärder. Det finns risk för frysskador. Det kan bli dyrt och försäkringen gäller inte alltid om man har varit oaktsam.

När elen väntas bli rekorddyr överväger sannolikt många att stänga av eller sänka värmen i fritidshuset inför vintern, eller kanske i villan om familjen åker på semester. Men sänk inte värmen för mycket för att spara pengar. Det kan leda till omfattande frys- och vattenskador på huset. Det är också viktigt att följa försäkringsbolagens aktsamhetskrav.

- Försäkringsbolagen rekommenderar att man har en grundvärme på omkring 15 grader. Sänker du värmen ytterligare utan att vidta åtgärder kan du anses ha varit oaktsam och riskerar att få en lägre ersättning från försäkringen om huset skulle drabbas av en frysskada. I värsta fall kan du bli helt utan ersättning, säger Andrea Ekeblad Szanto, jurist och boendeexpert på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Om rören fryser och spricker på grund av ett längre strömavbrott så brukar man däremot få ersättning från försäkringen utan någon nedsättning för oaktsamhet.

Vid frysskador är självrisken oftast högre än vid andra vattenskador. Den varierar mellan försäkringsbolagen och kan i vissa fall bli mycket hög, upp till 20 procent av skadans kostnad. Som regel gör försäkringsbolagen även åldersavdrag på ytskikt, rör och installationer som inte är helt nya.

- Om du sänker värmen finns det några saker du bör göra, som till exempel att stänga av huvudvattenkranen och tömma vattenledningarna. Mycket kan hända i ett obebott hus. Se till att minska risken för skador och titta till ditt hus regelbundet. Det är en billig försäkring, avslutar Andrea Ekeblad Szanto.

Tips för att minska risken för sönderfrysta rör:

  • Stäng av huvudvattenkranen.
  • Töm vattenledningarna och låt kranarna stå öppna.
  • Töm varmvattenberedaren och pumpar, spola wc-stolen så att vattenbehållaren töms.
  • Häll frostskyddsvätska i diskho, tvättställ, golvbrunnar och wc-stol.
    Töm utomhuskranar på vatten.

Här finns jämförelser av olika boendeförsäkringar.

Presskontakt

För mer information kontakta Andrea Ekeblad Szanto, telefon 070-766 27 55 .