2022-09-15 Pressmeddelande

Se upp för viltolyckor

Hösten är här och nu ökar risken för viltolyckor kraftigt. Helen Bernerfalk, jurist och motorexpert på oberoende Konsumenternas Försäkringsbyrå, förklarar vad man ska göra om man krockar med ett djur och hur bilförsäkringar gäller vid viltolyckor.

Hittills i år har drygt 35 000 viltolyckor i Sverige rapporterats till polisen. Flest olyckor sker på hösten och vintern. Det visar statistik från Nationella Viltolycksrådet. 

Om du krockar med vilt

Efter en kollision med större vilda djur är du enligt lag skyldig att snarast möjligt markera ut olycksplatsen och informera polisen, även om djuret inte har fått några synliga skador.

- Du ska kontakta polisen om du har kolliderat med björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår eller örn, säger Helen Bernerfalk, jurist och motorexpert på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Så gäller bilförsäkringen

Om det blir skador på bilen efter en viltolycka går det att få ersättning för reparationen genom vagnskadeförsäkringen som ingår i en helförsäkring. För nyare bilar gäller i stället vagnskadegarantin.

- Hos många försäkringsbolag behöver du bara betala en lägre självrisk eller ingen självrisk alls om du har kolliderat med ett vilt djur, säger Helen Bernerfalk.

För den som saknar en helförsäkring kan det vara möjligt att få ett bidrag till reparationen. Men då krävs det oftast att man har tecknat ett tillägg till halvförsäkringen. Det finns också tilläggsförsäkringar som kan ge ersättning för hela reparationskostnaden.

- Om du bor i ett område där det inträffar många viltolyckor och du inte vill helförsäkra din bil kan det vara värt att köpa en tilläggsförsäkring, säger Helen Bernerfalk.

Jämför bilförsäkringar

Här finns vår oberoende jämförelse av bilförsäkringar. I "Jämför villkor"  finns mer information om skillnader i ersättning vid viltolyckor. Vi jämför både sänkta självrisker vid helförsäkring och reparationsbidrag vid halvförsäkring.

Om du råkat ut för en viltolycka

  • Hjälp skadade och varna andra trafikanter, sätt ut varningstriangeln.
  • Markera platsen där olyckan skett, gärna med viltolycksremsa.
  • Ring polisen på 112, även om djuret inte är skadat.
  • Kontakta ditt försäkringsbolag om du får skador på bilen.

Presskontakt

För mer information kontakta: Helen Bernerfalk, telefon 076-146 55 18.