2022-10-20 Pressmeddelande

Välj rätt försäkringar i sämre tider

Säg inte upp nödvändiga försäkringar, inte ens i sämre tider. Men det finns heller ingen anledning att vara överförsäkrad. Det menar oberoende Konsumenternas Försäkringsbyrå som tipsar om hur man kan prioritera och minska sina kostnader.

Nödvändiga försäkringar

En trafikförsäkring är den enda försäkring som man måste ha enligt lag, så har man bil är detta ett krav. Men det finns också andra försäkringar som är nödvändiga eftersom de ger ett ekonomiskt skydd vid stora och allvarliga händelser. Det handlar om försäkringar som kan ge hög ersättning och täcka stora utgifter som du annars måste stå för själv.

- Du behöver först och främst en hemförsäkring, oavsett om du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller villa. Den skyddar dig mot ekonomiska katastrofer. Den ger dig ett viktigt grundskydd och täcker mer än ditt hem och dina saker, säger Anna-Karin Baltzari Danfors, chef för Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Det är också viktigt att vara rätt försäkrad utifrån sin livssituation. För barnfamiljen är en barnförsäkring ett betydelsefullt komplement till samhällets skydd, till exempel om barnet får en allvarlig sjukdom och inte kommer ut i arbetslivet.

 - Även djur, fritidshus, bilar och båtar behöver vara försäkrade. Att dra in på sådana försäkringar kan vara riskabelt. Om du behöver spara, kontrollera hellre om du är dubbelförsäkrad. Du kan till exempel ha både hemförsäkring och olycksfallsförsäkring via ditt fackförbund, fortsätter Anna-Karin Baltzari Danfors.

Bra att ha

Det finns flera försäkringar som är bra att ha och ibland kan de vara nödvändiga. Behovet kan variera stort för olika individer och beroende på livssituation. Det gäller livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjuk- och olycksfallförsäkring, inkomstförsäkring och sjukvårdsförsäkring. 

Byta till en billigare försäkring?

Många försäkringsbolag erbjuder både basförsäkringar, som alltid ger det viktigaste grundskyddet, och mer omfattande men dyrare försäkringar.

- En basförsäkring är inget dåligt alternativ men du tar en högre risk. Du kan då behöva en extra buffert. Med en basförsäkring får du inte någon ersättning om du till exempel tappar din mobil så att den går sönder. Du får också själv stå för en större del av kostnaden om du drabbas av en vattenskada, säger Gustav Jonsson, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. 

Mindre viktiga försäkringar

Var uppmärksam på bland annat ID-skyddsförsäkringar och produktförsäkringar. I de flesta hemförsäkringar ingår redan ett ID-skydd. Har du en allrisk i hemförsäkringen så täcker den alla dina saker, så du behöver normalt inte en särskild produktförsäkring. En separat assistansförsäkring och extra avbokningsskydd vid resa är sällan nödvändigt då liknande skydd redan finns i bilförsäkringar och hemförsäkringar. 

Läs mer: Vilka försäkringar behöver jag?

Läs mer om olika försäkringar

Jämför olika försäkringar

Presskontakter

Anna-Karin Baltzari Danfors, telefon 070-391 88 87.

Gustav Jonsson, telefon 070-873 58 02.