2022-10-31 Nyhet

Ny oberoende information om att spara, investera och låna

Konsumentbyråerna ingår i Nationella nätverket för finansiell folkbildning. Utbildningsmaterial från nätverket är gratis och vänder sig till alla som vill veta mer om privatekonomiska frågor. Vi hjälper nu nätverket att sprida den senaste broschyren Spara, investera & låna.

Sedan flera år medverkar Konsumentbyråerna som föreläsare inom ramen för Nationella nätverket för finansiell folkbildning. Oftast utbildar vi deltagare som i sin tur sprider information vidare till andra. Deltagare kan till exempel vara pensionärsorganisationer eller diakoner, som via sitt arbete möter människor i ekonomiskt utsatta situationer. På så sätt kan byråernas expertkunskaper om bank, försäkring och pension spridas brett.

Förutom föreläsningar producerar nätverket också utbildningsmaterial under varumärket Gilla din ekonomi. I dagarna publicerades broschyren Spara, investera och Låna. Den beskriver bland annat hur du kan tänka kring olika typer av sparande, hur du kan välja att investera dina pengar, vilka olika typer av lån som finns och vad som är bra att tänka på innan du lånar. För innehållet ansvarar Finansinspektionen, Avanza, Länsförsäkringar, Nasdaq, Svensk värdepappersmarknad och Swedbank.  

Här kan du ladda ned utbildningsmaterial från Nationella nätverket för finansiell folkbildning

BAKGRUND

Nätverket för finansiell folkbildningbestår av 90 företag, myndigheter och organisationer. Syftet med nätverket är att vidareutbilda svenskar i privatekonomi. Arbetet samordnas av Finansinspektionen. 2021 började man använda det tidigare namnet på nätverket som varumärke för utbildningsmaterialet: Gilla din ekonomi. Läs mer om Nätverket för finansiell folkbildning.