2022-03-21 Pressmeddelande

Ukrainska flyktingar kan omfattas av hemförsäkringen

Många svenskar tar nu emot flyktingar från Ukraina i sina hem. Flera försäkringsbolag gör det möjligt för värdfamiljer att utan extra kostnad medförsäkra flyktingar så att de ingår i hushållets hemförsäkring.

Allt fler försäkringsbolag meddelar att de med anledning av den akuta flyktingsituationen tillfälligt anpassar sina hemförsäkringar för dem som öppnar upp sina hem och erbjuder boende till flyktingar. Det innebär att flyktingar som gratis erbjuds husrum omfattas av värdfamiljernas hemförsäkringar, så länge det handlar om boende inom samma hushåll.

- Kontakta ditt försäkringsbolag om du ska ta emot flyktingar i ditt hem. Du bör kontrollera att just din hemförsäkring även omfattar flyktingar. Du behöver också meddela vilka personer som ska omfattas av din försäkring, säger Anna-Karin Baltzari Danfors, chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Konsumenternas Försäkringsbyrå välkomnar att flyktingar som ännu inte är folkbokförda i Sverige får ta del av det skydd som en hemförsäkring ger. 

- Hemförsäkringen omfattar så mycket mer än skydd för saker. Den innehåller bland annat även ett ansvarsskydd och ett rättsskydd, som kan vara till hjälp för alla som vistas i Sverige, avslutar Anna-Karin Baltzari Danfors.

Presskontakt: Anna-Karin Baltzari Danfors, telefon 070-391 88 87.