2022-03-25 Nyhet

Hållbarhet i försäkringar – lika viktigt som premier och villkor

Hur hänger hållbarhet och försäkringar ihop? Det förklarar Andrea Ekeblad Szanto, hållbarhetsansvarig på Konsumenternas Försäkringsbyrå, i det senaste avsnittet av Försäkringspodden.

Hållbarhet är en viktig fråga för många i samhället. Det är faktiskt också en stor fråga för försäkringsbranschen.

Det första man tänker på när det gäller hållbarhet och försäkringar är kanske hur de pengar som avsätts i en pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring investeras, det vill säga om placeringar görs i hållbara företag. Ett exempel på hållbara placeringar är när försäkringsbolaget investerar i ett företag som producerar solpaneler eller delar till solpaneler medan ett exempel på en placering som inte är hållbar är när bolaget investerar i kolkraftverk eller företag som bedriver oljeutvinning.

- Men det är minst lika viktigt hur försäkringsbolagen arbetar med hållbarhet inom sakförsäkringar - om de till exempel reparerar skador på hus, bilar och mobiler i stället för att som förut omedelbart ersätta allt med nya produkter, säger Andrea Ekeblad Szanto, jurist och hållbarhetsansvarig på Konsumenternas Försäkringsbyrå.  

Det allra viktigaste ur ett hållbarhetsperspektiv, och det som ger lägst miljöpåverkan, är att inga skador alls inträffar.

- Därför vill vi i olika sammanhang lyfta fram skadeförebyggande åtgärder, dels vad konsumenter själva kan göra för att undvika skador på sin egendom, dels hur försäkringsbolagen jobbar med att förhindra skador, fortsätter Andrea Ekeblad Szanto.

Andra ämnen som tas upp i Försäkringspodden är hur konsumenter kan tänka när de vill välja en hållbar försäkring, tips på hur de själva kan agera skadeförebyggande och hur Konsumenternas Försäkringsbyrå arbetar med hållbarhetsfrågor. 

Lyssna på Försäkringspodden om hållbarhet.

Läs mer om Hållbarhet inom bank, försäkringar och pension.