2022-03-10 Nyhet

Dyrt att försäkra coronahundar

Många hundägare har de senaste åren märkt av att hundförsäkringen blivit allt dyrare. Håkan Carlsson från Konsumenternas Försäkringsbyrå ger i senaste avsnittet av radioprogrammet Plånboken tips på hur hundägare ska tänka kring försäkringar.

Konsumenternas Försäkringsbyrå blir kontaktade av många djurägare som reagerat på kraftigt höjda premier. Den vanligaste frågan är om försäkringsbolagen får höja premien hur mycket som helst.

 - Lagstiftningen på området reglerar inte prissättningen så försäkringsbolagen får fritt sätta sina priser. Även om bolagen har rätt att höja priserna så bör de bli bättre på att motivera höjningarna så att kunderna förstår. De flesta konsumenter som kontaktar oss har inte fått någon förklaring till prisökningen, säger Håkan Carlsson.

Den som är missnöjd med priset på sin försäkring kan se över möjligheten att byta försäkring. Men du ska vara försiktig och aldrig säga upp din försäkring innan du vet att du kan få en motsvarande försäkring någon annanstans. Var särskilt uppmärksam om hunden tidigare haft sjukdomar eller skador.

 - En hundförsäkring brukar inte omfatta sjukdomar eller skador som visat sig före försäkringens startdatum. Har du avslutat en tidigare försäkring så kan du heller inte vända dig till ditt gamla försäkringsbolag för ersättning, säger Håkan Carlsson.

Lyssna på hela inslaget i Plånboken