2022-05-16 Nyhet

Välj rätt bilförsäkring – Konsumenternas jämför nu 34 bilförsäkringar

Dags att köpa ny bil eller skaffa ny bilförsäkring? Konsumenternas Försäkringsbyrå jämför 34 olika bilförsäkringar från 17 försäkringsbolag. Vår oberoende jämförelse är nu uppdaterad med de senaste villkoren och två nya försäkringsbolag, Evoli och Lin, finns med.

Många konsumenter hör av sig till Konsumenternas Försäkringsbyrå för att kontrollera hur bra innehållet i en försäkring är, ofta efter att man har fått en prisuppgift från ett försäkringsbolag.

- Vårt mål är att ge en heltäckande bild av försäkringsmarknaden. När man väljer försäkring tycker vi att man ska göra en samlad bedömning av innehåll, pris och kundnöjdhet, säger Helen Bernerfalk, jurist och motorförsäkringsexpert på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

En annan aspekt är försäkringsbolagens hållbarhetsarbete. Det tittar vi också på i vår jämförelse men utan att sätta poäng på det.

Poängjämförelsen omfattar två produkter från varje försäkringsbolag: deras standarderbjudande och deras bästa erbjudande (antingen en så kallad storprodukt eller deras basprodukt med alla tillägg).

Viktiga skillnader 

Ersättning för maskin- och elektronikskada. Försäkringarna gäller i 8 till 12 år, räknat från när fordonet registrerats. Antalet mil varierar i normalfallet mellan 10 000 och 15 000 mil. Observera att den här delen av försäkringen upphör att gälla så fort någon av gränserna har passerats. För elbil kan gränserna vara längre, hos något bolag gäller 20 000 mil.
Rättsskydd. Den maximala ersättningen som kan betalas ut skiljer sig åt med 270 000 kronor. Högsta rättsskyddsbeloppet är 400 000 kronor och det lägsta är 130 000 kronor. Rättegångskostnader kan bli höga, särskilt vid tvister om personskador. En annan vanlig tvist är vid köp eller försäljning av bilen.
Allrisk. Med allrisk menas ersättning för feltankning, nyckelförlust och kupéskada. Vissa försäkringar ersätter alla tre delarna medan andra bara ersätter någon eller några av dem. Högsta ersättningsbelopp varierar stort, från 5 000 kronor till 60 000 kronor.
Hyrbilsersättning. Ersättning för hyrbilskostnad ingår normalt bara i stora försäkringar eller tecknas som ett tillägg till basförsäkringar. Många har på senare tid drabbats av långa reparationstider på grund av brist på reservdelar. Antalet dagar man får ha hyrbil kan skilja sig åt mellan 45 – 75 dagar.

Resultat

Försäkringsbolagens poäng i jämförelsen varierar från 3,6 till 4,7 poäng för helförsäkring. När det gäller de mest omfattande försäkringarna ligger följande bolag just nu i topp:

Trygg-Hansa (4,7 poäng)
Folksam (4,6 poäng)
If (4,5 poäng)
För grundprodukter har dessa bolag uppnått 4,1 poäng: Folksam, ICA Försäkring, Paydrive och Watercircles.

Här finns hela jämförelsen av bilförsäkringar