2022-05-25 Nyhet

Kommer vi att kunna försäkra våra bostäder i framtiden?

Nyligen genomfördes Konsumentdagarna, en årligt återkommande konferens för alla konsumentvägledare i Sverige. En av frågorna som lyftes var hur framtidens försäkringsskydd kommer att påverkas av klimatförändringarna. Redan idag avstår försäkringsbolag från att försäkra bostäder i särskilt klimatutsatta områden, till exempel de som byggs alltför sjö- och kustnära.

Årets Konsumentdagar hölls i år den 10 – 12 maj i Eskilstuna. Temat för konferensen var hållbarhet. Konsumentbyråerna var som vanligt på plats för att visa sitt intresse och stöd för de lokala konsumentvägledarnas arbete.

Seminarier stärker det gemensamma arbetet med att nå ut med viktig konsumentinformation

Konsumenternas Försäkringsbyrås hållbarhetsansvariga Andrea Ekeblad Szanto höll tillsammans med en representant för branschorganisationen Svensk Försäkring ett uppskattat seminarium om hållbarhet och försäkringar.

Staffan Moberg från Svensk Försäkring framhöll risken för högre premier i klimatkrisens spår eftersom skadekostnaderna ökar för bolagen i takt med bland annat fler översvämningar, men också risken för att försäkringsbolagen överhuvudtaget inte kommer att kunna erbjuda samma skydd som nu.

- Jag som arbetar med konsumentfrågor inom försäkringar ville ge konsumentvägledarna och därigenom konsumenterna en bild av hur försäkringsskyddet för naturskador ser ut idag, särskilt för översvämningsskador. Och samtidigt ge vägledarna konkreta och skadeförebyggande tips som de kan föra vidare till de konsumenter de möter. Det är mycket viktigt att konsumenter själva gör vad de kan för att minska risken för skador och på så sätt bidra till att vi så långt det är möjligt kan få behålla dagens försäkringsskydd. Det är inte bara en ekonomisk fråga utan en fråga om hållbarhet och att ta vara på allas våra resurser. Den minst resurskrävande skadan är den skada som aldrig inträffar, var mitt huvudbudskap, säger Andrea Ekeblad Szanto.

Direktkanal för konsumentvägledarna

Även många andra aktörer berättade under konsumentdagarna hur de arbetar med hållbarhet inom sina områden. Konsumentverket redogjorde för olika tillsynsärenden och konsumentminister Max Elgers för vad hans departement gör för att få bukt med finansiella bedrägerier.

- Vi som jobbar med konsumentstödet inom områdena bank och finans anser att de lokala konsumentvägledarna är mycket viktiga, inte minst för konsumenter i digitalt utanförskap. Därför har konsumentvägledarna en direktkanal till oss så att vi kan ge dem stöd i ärenden eller så kan de hänvisa konsumenten vidare till oss specialister när det behövs, säger Kicki Westerståhl, chef för Konsumenternas Bank- och Finansbyrå.

FAKTA

Inte alla kommuner i Sverige erbjuder sina invånare konsumentvägledning, eftersom det är frivilligt till skillnad från att tillhandahålla budget- och skuldrådgivning. Konsumentstödet i Sverige består av flera aktörer. Alla konsumenter kan vända sig till kommunens vägledning där den finns, till Konsumentverkets nationella upplysningstjänst Hallå konsument eller till någon av de fyra branschfinansierade men oberoende konsumentbyråerna inom telekom, bank och finans, försäkring samt energi.