2022-05-30 Nyhet

Välj inte bort barnförsäkringen

En barnförsäkring kan göra stor skillnad om ditt barn blir allvarligt sjukt eller skadas i ett olycksfall. Det finns ersättningar från samhället men en barnförsäkring kan ge ett bra ekonomiskt tillskott till hela familjen när det händer något allvarligt. Barnförsäkringen kan också vara ett viktigt ekonomiskt stöd senare i livet, till exempel om ditt barn skadas och på grund av det senare inte kan arbeta. Många barnförsäkringar kan behållas tills barnet är 25 eller 30 år.

Fler barn får bestående skador av sjukdom än av olycksfall. Därför ska en bra barnförsäkring ge ersättning för både sjukdom och olycksfall. Barn som aldrig kommer ut i arbetslivet på grund av ett handikapp får låg ersättning från samhället och då kan en barnförsäkring ge ett extra ekonomiskt stöd.

Jämför olika barnförsäkringar på konsumenternas.se

- Det kan vara svårt att välja en barnförsäkring; försäkringarna är omfattande och villkoren svåra att förstå. Med hjälp av vår jämförelse av barnförsäkringar kan du enkelt se hur försäkringarna skiljer sig åt, säger Jenny Sparring, jurist och med särskilt ansvar för personförsäkringar på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Dessutom har vi gett försäkringarna poäng efter hur bra vi bedömer att de är i viktiga avseenden, avslutar Jenny.

Det viktigaste att jämföra när du väljer en barnförsäkring är hur den ersätter:

  • bestående fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar
    (medicinsk invaliditet)
  •  bestående arbetsoförmåga
    (ekonomisk invaliditet)
  • om barnet får vissa allvarliga diagnoser
  • föräldrar som beviljats vårdbidrag (eller omvårdnadsbidrag)
  • äldre barn som blir sjukskrivna.

Teckna en barnförsäkring så tidigt som möjligt

Håkan Carlsson, jurist och barnförsäkringsexpert på Konsumenternas Försäkringsbyrå, understryker vikten av att teckna en barnförsäkring så fort barnet är fött:

- Det är bra om du tecknar en barnförsäkring så tidigt som möjligt. Alla eventuella sjukdomar som visar sig innan du tecknar försäkringen kommer att undantas från försäkringens skydd. Ju tidigare du tecknar desto mindre blir risken att en sjukdom undantas.

Undvik att byta försäkring

Det är bra att du gör en noggrann undersökning innan du väljer försäkring eftersom du inte bör byta försäkring under barnets uppväxt. Det beror som tidigare nämnts på att sjukdomar som visade sig innan du bytte försäkring inte kan omfattas av den nya försäkringen. Det kan också vara så att en diagnos fastställs först flera år efter bytet, och då kan inte heller den äldre försäkringen ge ersättning för sjukdomen.

Skolans försäkring räcker inte

Alla barn i förskolan och skolan omfattas av en försäkring via skolan. Den ersätter bara olycksfall men i många fall inte olycksfall som sker på fritiden. För att barnet ska kunna få ersättning vid olyckor utanför skoltid eller för sjukdomar och diagnoser behöver du ha en barnförsäkring. Bäst skydd ger de individuella barnförsäkringarna men du kan också teckna en gruppförsäkring för ditt barn. Kontrollera om ditt arbete eller fackförbund erbjuder någon. Det är inget problem att ha fler än en försäkring heller. Ersättningar för skador kan till exempel betalas ut från flera försäkringar.