2022-06-07 Nyhet

Ingen ersättning från vare sig bilförsäkringen eller bilhandlaren?

Fel på din nyköpta bil? Har försäkringsbolaget hänvisat dig till bilhandlaren i stället för att betala ut ersättning? Det beror på att säljarna numera har ansvar i upp till två år för att det inte var något fel vid leveransen.

Om det blir något fel på en bil som du nyligen har köpt ber försäkringsbolaget dig ofta att kräva ersättning av den bilhandlare som har sålt bilen. Det beror på två saker: Dels står det numera i den nya konsumentköplag som gäller från den 1 maj i år att säljare har ansvar i upp till två år när det gäller att visa att det inte var något fel på deras produkt vid leveransen (tidigare hade de endast det ansvaret i 6 månader. Deras ansvar för fel gäller i tre år men under det sista året ligger bevisbördan på konsumenten). Dels står det i försäkringsbolagens villkor för maskin- och elektronikskador att man gör undantag för fel som någon annan ansvarar för enligt lag.

Vi på Konsumenternas Försäkringsbyrå får ofta frågor från konsumenter som nekas ersättning av bilhandlaren. De undrar hur de då ska göra för att få ersättning för sin skada.

- Ofta har konsumenten inte förstått att man kan kontakta sitt försäkringsbolag på nytt om säljaren visat att felet inte fanns vid avlämnandet, säger Helen Bernerfalk jurist och motorförsäkringsexpert. Men var det ett ursprungligt fel är det en fördel om du får ersättning från bilhandlaren. Då drabbas du varken av självrisk eller höjd premie, som annars kan bli följden när du behövt använda bilförsäkringen.

Checklista om du nekas ersättning av både bilförsäkring och bilhandlare:

  1. Begär att säljaren visar att felet inte fanns vid avlämnandet. Det kan vara så att felet är sådant att det inte kan ha funnits vid köpet men se i så fall till att få en motivering till det.
  2. Om säljaren uppfyller de här beviskraven kan du kontakta ditt försäkringsbolag på nytt eftersom det då inte är en skada som någon annan ansvarar för enligt lag och inte något hinder för att de ska betala ut ersättning från din försäkring.
  3. Om säljaren inte uppfyller beviskraven och motiverar varför felet inte kan ha funnits vid avlämnandet har du möjlighet att få frågan prövad i Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).

Viktigt att känna till om maskin- och elektronikskyddet i bilförsäkringen:

Alla halv- och helförsäkringar innehåller ett skydd för maskin- och elektronikskador som ersätter skador och fel som påverkar motorn, elektroniken, växellådan och klimatanläggningen med mera, som inte orsakats av en krock eller liknande.

I villkoren finns en ålders- och körsträckebegränsning. Bilen får normalt inte vara äldre än 8 - 12 år eller ha gått 10 000 - 17 000 mil för att försäkringen ska gälla. När någon av de gränserna har passerats upphör försäkringsskyddet. Självrisken varierar beroende på bilens ålder och körsträcka.

Använd vår jämförelse av bilförsäkringar för att se hur länge de gäller för maskin- och elektronikskador