2022-01-14 Nyhet

Hållbarhet i fokus

Vi inleder året med att presentera en ny avdelning om hållbarhetsfrågor på konsumenternas.se. Här hittar du information om hållbarhet inom bank, finans, försäkring och pension.

Hållbarhet är i dag en stor fråga för hela samhället. Som konsument kan du bidra till en grön omställning genom att göra medvetna val inom bank, finans, försäkring och pension.

- Vi vill uppmärksamma konsumenter på olika hållbarhetsaspekter inom bank och försäkring. Vi beskriver hur konsumenter kan göra hållbara val, till exempel genom sitt val av försäkringar och genom att aktivt förebygga olika skador, säger Andrea Ekeblad Szanto, hållbarhetsansvarig på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Du kan till exempel ta del av en jämförelse av hur försäkringsbolagen arbetar konkret med hållbarhet inom miljö i sina bilförsäkringar.

Du hittar också information om EU:s klimatmål och om aktuell lagstiftning, till exempel om Taxonomiförordningen och om de regler som finns för hur företag ska informera om hållbarhet.

- Vår ambition är att under året ge mer vägledning om vilka skadeförebyggande åtgärder som privatpersoner själva kan vidta för att undvika skador eller för att minska omfattningen på skadorna. Det är en viktig del av hållbarhetsarbetet. Vi ska även fortsätta att ta fram jämförelser av hur försäkringsbolagen arbetar med hållbarhet, avslutar Andrea Ekeblad Szanto.

Här kan du läsa mer om hållbarhet inom bank, finans, försäkring och pension