2022-12-29 Nyhet

Elda säkert och kontrollera din eldstad

Kyla och höga elpriser gör att många väljer att elda i braskaminer och öppna spisar. För att undvika brand bör du elda säkert och se till att din eldstad kontrolleras med jämna mellanrum.

Eldning i kaminer och öppna spisar kan ge både värme och trivsel. Men tyvärr orsakar det varje år ett antal bränder. Vanliga orsaker till bränder är att eldstaden är felinstallerad eller används på felaktigt vis.

Om du inte har använt eldstaden på några år eller om du har installerat en ny eldstad så behöver den kontrolleras så att den är säker att elda i. Kontakta din lokala sotare och se till att din eldstad finns med i sotarens register. Du som ska installera eller väsentlig ändra din eldstad behöver göra en anmälan till kommunen.

En villaförsäkring och hemförsäkring ger ett bra skydd om du drabbas av en brand. Men tänk på att din eldstad måste uppfylla kommunens krav på brandsäkerhet.

- Om du har slarvat med installationen av din eldstad eller om skorstenen har eldningsförbud riskerar du att få lägre ersättning från ditt försäkringsbolag. I värsta fall kan du bli helt utan ersättning, säger Peter Stark, jurist och boendeexpert på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Tänk på det här när du eldar

  • Se till att eldstaden är sotad och kontrollerad av din lokala sotare. Följ också tillverkarens anvisningar.
  • Elda inte mer än 2–3 kilo ved per timme och inte längre än 3-4 timmar i sträck. Se till att hålla en liten men klar låga.
  • Låt eldstaden vila lika länge som du eldat i den.
  • Elda med torr ved av bra kvalitet så att röken blir tunn och klar.
  • Töm askan i en plåthink med ett tättslutande lock.
  • Se till att ha brandvarnare, brandfilt och brandsläckare i din bostad.
     

- Genom att tänka på dessa saker minskar du risken för brandskador, som till exempel skorstensbrand.  Hur du eldar har också betydelse för klimatet eftersom eldning orsakar luftföroreningar, inte minst om du eldar felaktigt, avslutar Peter Stark.

Läs mer om brandskador och villaförsäkringar