2022-08-24 Nyhet

Ta reda på vad din tjänstepension kostar

8 av 10 svenskar vet inte vad de betalar i avgift för sitt pensionssparande, enligt en Novusundersökning som försäkringsbolaget Alecta nyligen låtit genomföra. Detta trots att även små avgifter och kostnader får stor effekt. Oberoende Konsumenternas Försäkringsbyrå har jämfört avgifter i tjänstepensioner sedan 2008 och erbjuder sedan 2016 jämförpriser på olika sparformer inom tjänstepension och privat pension.

Webbtjänsten Jämförpris visar vad pensionsparandet egentligen kostar - både i form av avgifter och förlorad avkastning. Något som är mer eller mindre omöjligt att kontrollera själv. Även om priset inte är det enda avgörande för hur stor din pension slutligen blir, så är det en viktig faktor.

- I och med att du har din tjänstepension under lång tid kan även små avgifter och kostnader få stor effekt, förklarar Anna-Karin Baltzari Danfors, chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Avgifterna och kostnaderna leder också till förlorad avkastning eftersom du har mindre pengar kvar som växer. Det är med i beräkningarna av jämförpriserna.

- För en 35-åring med 35 000 kr i månadsinkomst kan tjänstepensionen kosta över hundratusen kronor. Och skillnaden mellan den billigaste och dyraste kan vara så stor som 50 000 kr. Det här är konsumenterna inte medvetna om, tror Anna-Karin Baltzari Danfors.

Det är viktigt att kontrollera kostnaderna för sitt sparande. Det är det enda i utvecklingen av din pension som du säkert kan veta. Hur sedan avkastningen blir kan du bara anta. Men förutom kostnaderna bör du också väga in till exempel hur du vill att pengarna ska placeras, om du får någon garanti och vilken historisk avkastning sparformen haft.

Välj Sparande & pension på konsumenternas.se

På konsumenternas.se kan du se jämförpriser i de stora kollektivavtalade pensionerna, individuell tjänstepension, kapitalförsäkringar och i privata pensionsförsäkringar. Börja här och välj sedan aktuellt område: Jämförelser.

Ingen vanlig jämförelsesajt

Konsumenternas Försäkringsbyrå är en oberoende stiftelse som Konsumentverket, Finansinspektionen och Svensk Försäkring står bakom. Vårt uppdrag är att hjälpa konsumenter i frågor som rör försäkringar och pensioner. Vi gör bland annat jämförelser så att du lättare ska kunna välja och byta försäkringar och pensionsprodukter.