2022-09-02 Blogg

Håller det på att bli ett problem på marknaden att säga upp sin försäkring?

Det finns en generell regel om att ett års bindningstid gäller för sakförsäkringar. Och en uppsägning ska, i teorin och enligt lagstiftningen, vara en enkel sak. Men i praktiken förekommer det att försäkringsbolag gör det svårt för konsumenter.

Ett års bindningstid för sakförsäkringar

Som en bakgrund, eller möjligen ett grundproblem, är det så att sakförsäkringar ofta gäller ett år i taget. En hemförsäkring eller bilförsäkring som du tecknar dag i dag kan alltså först sägas upp cirka 12 månader senare (om vi bortser från ångerrätten). Ett år är den längsta tillåtna bindningstid försäkringsbolag får ha och givetvis vore det mer konsumentvänligt att göra som vissa modernare sakförsäkringsbolag: ha en bindningstid på 1 - 30 dagar. Men ett års bindningstid är ännu standard i branschen och är utan tvekan tillåtet. Så formellt finns inget att invända.

För personförsäkringar finns inte samma problem eftersom de kan avslutas direkt. Däremot ska du vara mycket försiktigare med att byta en personförsäkring än en sakförsäkring. Läs mer om det i ett tidigare inlägg Viktigt att tänka på när du byter försäkring.

Krav på uppsägning på ett visst sätt, t ex via telefon

Vissa försäkringsbolag har en policy att man måste ringa för att säga upp sin försäkring. och motiverar det som säkerhetsskäl. Andra kräver skriftlig uppsägning. Det här strider mot Försäkringsavtalslagen (lagen med stort L på försäkringsområdet).

Visserligen står det i lagtexten bara att ”Försäkringstagaren får när som helst säga upp försäkringen att upphöra vid försäkringstidens utgång”, och inte hur det ska gå till. Men i lagens förarbeten preciseras det, att det inte finns några formkrav utan att "Uppsägningen kan ske skriftligen eller muntligen." Se Försäkringsavtalslagen 3 kap 3 §), sidan 391. Du hittar dokument och lagar på Riksdagen.se.

”För tidigt att säga upp försäkringen … återkom senare”.

Andra försäkringsbolag säger ibland något i stil med ”… det är för tidigt att säga upp försäkringen, vi kan inte registrera det i våra system ännu. Återkom när det är 1 - 3 månader kvar av försäkringstiden”. Detta är också lagvidrigt och något som faktiskt bara måste lösas av försäkringsbolaget. Lagtexten säger uttryckligen att försäkringstagaren ”när som helst” under försäkringstiden får säga upp försäkringen.

Begär en bekräftelse!

Oavsett när, var eller hur du gör en uppsägning bör du alltid se till att få en bekräftelse på att försäkringen är uppsagd, t.ex. via mejl. Om din försäkring förnyas igen, för att det blivit ett missförstånd eller administrativt haveri, är det alltid viktigt att kunna visa att du sagt upp försäkringen, om försäkringsbolaget nekar till det. Om du inte fått någon bekräftelse men har skickat mejl om uppsägningen kan du ändå visa att du har sagt upp försäkringen genom att mejla till en giltig adress på försäkringsbolaget.

Vad kan du annars göra? Jo, får du problem vid en uppsägning, kontakta oss för ytterligare tips! Och kom ihåg att du kan alltid kan jämföra försäkringar hos oss.

 

Om Gustav

Hej och kul att du hittat till bloggen! Jag heter Gustav Jonsson och är jurist och pensionsexpert på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Genom bloggandet hoppas jag kunna dela med mig av personliga reflektioner och nyttiga tankar kring allt inom försäkring. Privat lever jag ett ganska stillsamt liv. Stora intressen, förutom försäkring, är ekonomi, musik och sport.