2022-04-05 Nyhet

Undvik skador - se över dränering, tak och fasad på ditt hus

Så här års är det bra att se över sitt hus för att minska risken för översvämningsskador. Du kan normalt inte få ersättning från din villa- eller fritidshusförsäkring om dräneringen varit otillräcklig eller om det har kommit in vatten genom taket eller fasaden.

Klimatförändringarna innebär en ökad risk för mer extremt väder. Intensiva skyfall, kraftig snösmältning och stormar med mera orsakar många skador på fastigheter och annan egendom. Som husägare kan du behöva vidta olika åtgärder för att skydda ditt hus och dina saker. 

 - Antalet naturskador varierar mellan år och olika områden. Förra sommaren var det många villaägare som drabbades av översvämningsskador. Det kan vara svårt att helt och hållet skydda sitt hus från skador men det är klokt att försöka att förebygga skador och att begränsa omfattningen på de skador som uppstår, säger Andrea Ekeblad Szanto, hållbarhetsansvarig på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Så gäller din försäkring vid översvämning

En villaförsäkring eller fritidshusförsäkring gäller om vatten rinner in från markytan genom en ventil, dörröppning, fönster eller genom att vatten inomhus tränger upp genom en avloppsbrunn.

Observera att försäkringarna aldrig täcker vattenskador som har uppstått på grund av dålig dränering. Skador på grund av att vatten har runnit in genom yttertak eller fasad brukar heller inte ersättas. Du kan möjligen få ett ganska lågt belopp, för följdskador i huset, om du har en omfattande försäkring.

Så undviker du skador på ditt hus

  • Se över dräneringen så att den inte har några brister, beroende på markförhållnaden kan det behövas en omdränering efter 15 - 40 år.
  • Kontrollera regelbundet husets yttertak, till exempel tegelpannor eller takplåt, samt undertaket.
  • Inspektera regelbundet husets fasad.
     

Här kan du läsa mer om naturskador och få fler tips på hur du minskar risken för översvämningsskador

Läs mer om villaförsäkringar