2022-04-21 Nyhet

Rätt hjälp vid rätt tidpunkt

Nya försäkringsjämförelser, mer fokus på hållbarhetsfrågor och en ny webbtjänst för att räkna ut hur efterlevandeskyddet påverkar pensionen. Under 2021 presenterade Konsumenternas Försäkringsbyrå flera nya verktyg för att möta konsumenternas behov. Läs mer om detta och mycket annat i verksamhetsberättelsen för år 2021.

Även under 2021 fick pandemin stor inverkan på våra liv. Det märktes det bland annat inom reseområdet. Att förklara hur reseförsäkringar gäller och vad resenärer bör tänka på i olika situationer blev en viktig uppgift för Konsumenternas Försäkringsbyrå.

- Försäkringsbyrån har haft över 10 000 konsumentkontakter under året. Vi har även medverkat i över 750 tidningsartiklar och i flera inslag i både TV och radio. Många frågor har förstås varit kopplade till pandemin. Vi såg också en ökning av klimatrelaterade frågor då antalet översvämningsskador i fastigheter var omfattande efter kraftiga skyfall, säger Anna-Karin Baltzari Danfors, chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå. 

Under 2021 tog Försäkringsbyrån ett stort kliv framåt i sitt hållbarhetsarbete. I augusti kunde vi äntligen lansera vår första försäkringsjämförelse med fokus på hållbarhet. Jämförelsen tar sikte på försäkringsbolagens konkreta hållbarhetsarbete inom bilförsäkringar.

Intresset för att semestra i husbil ökade under förra året, vilket resulterade i en ny jämförelse av husbilsförsäkringar. Efter coronahundarnas intåg blev vår jämförelse av hundförsäkringar mycket välbesökt.

På pensionsområdet lanserade vi en ny unik webbtjänst där konsumenter kan räkna ut hur efterlevandeskyddet påverkar den kollektivavtalade tjänstepensionen. Det nya verktyget uppskattas mycket eftersom det i princip är omöjligt för en konsument att själv göra denna beräkning.

Återkoppling till försäkringsbolagen och myndigheter

Försäkringsbolagens kommunikation med sina kunder sker i allt högre grad digitalt. Det är en naturlig utveckling men det finns utmaningar att hantera.

- Vi möter återkommande konsumenter som har missat meddelanden och fakturor från sina försäkringsbolag. Här ser vi att försäkringsbolagen behöver vara mycket tydliga och överens med sina kunder om hur kommunikationen ska ske.  Det är något som vi har uppmärksammat i våra samtal med försäkringsbolagen.

Det förekommer också att konsumenter är missnöjda med kundservicen när de tecknar försäkring. Det handlar till exempel om löften om hjälp med uppsägning av gamla försäkringar som inte infrias. Efter en tid upptäcker konsumenter att de har betalat för dubbla försäkringar. Det kan också röra otydlig information i samband med klagomål. Detta är några av de frågor som Försäkringsbyrån har återkopplat till berörda myndigheter.

Nya verktyg

Behovet av oberoende konsumentvägledning tycks inte minska. Försäkringsbyrån fortsätter att utveckla verktyg för att möta konsumenternas behov.

- Vi är ett hängivet gäng på 13 personer som arbetar på med stort engagemang för att ge konsumenter rätt hjälp vid rätt tidpunkt. Bland årets nyheter ser vi fram emot att sjösätta en ny jämförelse av båtförsäkringar och en förbättrad jämförelse av hundförsäkringar. Vi kommer också att tipsa konsumenter om skadeförebyggande åtgärder och fokusera mer på vägledning till blivande pensionärer, avslutar Anna-Karin Baltzari Danfors.

Här kan du läsa hela verksamhetsberättelsen