2022-04-13 Nyhet

Konsumenternas Bank- och finansbyrås verksamhetsberättelse för 2021 är nu publicerad

Hur kan man hjälpa sin anhöriga med bankärenden? Det var den vanligaste frågan till Konsumenternas Bank- och finansbyrå under 2021. Det vanligaste klagomålet kom från konsumenter som fått sitt betalkonto uppsagt. Läs mer om vad som präglade 2021 hos Bankbyrån.

Antalet konsumenter som ville få hjälp och vägledning av Konsumenternas Bank- och finansbyrå ökade kraftigt under 2021. Det var inte frågor som rörde pandemin i lika stor utsträckning som föregående år. Men frågorna speglade både hur konsumenterna klarar av och hur de uppfattar de förändringar som sker på den finansiella marknaden.

- Många konsumenter upplever att nya tekniska lösningar är både bra och effektiva och de ser positivt på utvecklingen av finansmarknaden. Men de frågor vi fick in till byrån visade också en tydlig trend: att fler och fler konsumenter fått problem att fungera, inte bara på den finansiella marknaden, utan i samhället i stort, säger Kicki Westerståhl, chef på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

- Det finns ett oroväckande stort antal konsumenter som på olika sätt exkluderats från tillgång till de tjänster som erbjuds på finansmarknaden, bekräftar Fredrik Nordquist, biträdande chef på byrån. Tjänster som är helt nödvändiga för att människor ska kunna fungera i samhället, som till exempel ett betalkonto, ett bank-id eller en internetbank.

Byrån har kontinuerligt återkopplat de konsumentproblem man fångat upp till Finansinspektionen, Konsumentverket och branschen.

Mer positiva nyheter från året som gick var att vår webbplats fick en hel del en del nytt innehåll, bland annat information som kan vara relevant i samband med en skilsmässa eller en separation. Byrån har även utvecklat informationen om medlåntagare och det utökade konsumentskyddet vid kreditköp i konsumentkreditlagen. Vår bolånekalkyl, lånekalkyl, våra jämförelser över boräntor och sparkonton samt våra textsidor om ränteskillnadsersättning, framtidsfullmakter, investeringssparkonton, amorteringskrav och dödsbo är några av de mest besökta sidorna på webbplatsen.

Läs mer i Konsumenternas Bank- och finansbyrås verksamhetsberättelse 2021