2021-09-16 Nyhet

Vilket lands insättningsgaranti gäller för ditt sparkonto?

Nu finns det en ny sparkontojämförelse från Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Jämförelsen innehåller nu fler företag och sparkonton och dessutom en uppgift om vilket lands insättningsgaranti som gäller för kontot.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå jämför sedan en längre tid tillbaka sparkonton, bland annat vilka villkor de har för uttag och vilken ränta de ger. Vi uppdaterar alla företags kontovillkor varje halvår och räntorna ungefär var fjortonde dag.

Det som nu är nytt är att jämförelsen omfattar fler företag och konton och även en uppgift om vilket lands insättningsgaranti som gäller. Även om insättningsgarantin för konton inom EU liknar varandra (eftersom de bygger på ett EU-direktiv) så kan garantin skilja sig åt mellan länder beroende på växelkurserna.

- Vi jämför alltid bara konton som omfattas av insättningsgaranti, säger Olivia Kanehorn, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Men alla omfattas inte av svensk insättningsgaranti. Några utländska institut har dock kompletterat sina utländska insättningsgarantier med den svenska. I de fallen täcker den svenska garantin mellanskillnaden mellan den utländska och den svenska insättningsgarantin.

- Det kan vara svårt för en konsument att själv avgöra vilket lands insättningsgaranti som gäller bara utifrån ett produktnamn. Därför har vi nu i jämförelsen lagt till vilket lands insättningsgaranti som gäller för kontot så att konsumenterna får veta vilken det är.

Jämför sparkonton