2021-09-01 Nyhet

Vet du vad de svåra pensionsorden betyder?

För att göra det lättare för konsumenter att förstå sin pension finns det en bransch- och myndighetsgemensam ordlista för konsumenter. Ordlistan har nyligen reviderats och uppdaterats. Du hittar den på konsumenternas.se

Det finns sedan en längre tid en gemensam standard för termer och begrepp inom pensionsbranschen. Det är ett ganska omfattande verk som heter Pensionstermer. Pensionstermer togs fram på initiativ av Svensk Försäkring och Pensionsmyndigheten i samarbete med SIS (Svenska institutet för standarder). Branschens aktörer och olika  konsumentorganisationer deltar i arbetet.

Sedan den första standarden togs fram det hänt en del i pensionsbranschen och standarden uppdaterades därför 2021. Även ordlistan Pensionstermer för konsumenter har nyligen uppdaterats, och finns nu tillgänglig på bland annat konsumenternas.se. 

- Vi vet att många konsumenter upplever hela pensionsområdet som svårt. Därför är det viktigt och bra att branschen och myndigheterna använder gemensamma termer. Då blir det lättare för konsumenter att förstå sin pension och de kan fatta mer välgrundade beslut, säger Carita Lindborg, biträdande chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå. 

Här hittar du ordlistan Pensionstermer för konsumenter.

Fler länkar:

Standarden SS 40000 Pensionstermer 
Kommittén TK 568 Pensionstermer, som gjort arbetet.