2021-09-09 Nyhet

Högsäsong för viltolyckor – så gäller din bilförsäkring

Nu kommer hösten och då inträffar flest viltolyckor. Vad ska du göra om du kolliderar med ett djur? Vilken ersättning kan du få från din försäkring? Helen Bernerfalk, motorexpert på Konsumenternas Försäkringsbyrå, förklarar vad som gäller.  

 

Om olyckan är framme

Efter en kollision med större vilda djur är du enligt lag skyldig att snarast möjligt markera ut olycksplatsen och informera polisen. Det gäller om du har kolliderat med björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår eller örn.

- Kom ihåg att du måste göra en polisanmälan även om djuret inte har några synliga skador, säger Helen Bernerfalk, jurist och motorexpert på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Om du har helförsäkring

Om din bil skadas när du kolliderar med ett vilt djur ersätts reparationen av vagnskadeförsäkringen som ingår i din helförsäkring. Har du en nyare bil med vagnskadegaranti är det i stället den som ersätter skadorna.

- Hos många försäkringsbolag behöver du bara betala en lägre självrisk eller ingen självrisk alls om du har kolliderat med ett vilt djur. Vad som gäller för just din försäkring vid en viltkollision kan du läsa mer om i vår oberoende jämförelse av bilförsäkringar, säger Helen Bernerfalk

Det kan också finnas möjlighet att få viss ersättning om du har tecknat ett tillägg till din halvförsäkring.

Om du har halvförsäkring med tillägg för viltkollision

Efter en viltolycka kan det finnas möjlighet att få ett bidrag till reparationskostnaden även om du inte har någon vagnskadeförsäkring. Hos de allra flesta försäkringsbolag måste du ha tecknat ett tillägg för att du ska få ersättningen, som ofta är 3 000 eller 6 000 kronor.

Det finns också exempel på att tilläggsförsäkringen kan ersätta hela reparationskostnaden.

- Det kan vara värt att titta närmare på den möjligheten om du inte vill helförsäkra din bil och bor i ett område där det är vanligt med viltolyckor, säger Helen Bernerfalk.

Jämför bilförsäkringar

Här finns vår oberoende jämförelse av bilförsäkringar. I ”Jämför villkor” finns mer information om skillnader i ersättning vid viltolyckor. Vi jämför både sänkta självrisker vid helförsäkring och reparationsbidrag vid halvförsäkring.