2021-10-04 Nyhet

Tänk på det här om du ska resa utomlands

Ska du resa utomlands på höstlovet eller längre fram? Det finns ett bra reseskydd i hemförsäkringen men pandemin kan fortfarande påverka din resa. Se över ditt försäkringsskydd och var beredd på att du själv kan få stå för vissa kostnader.

Den 1 oktober tog Utrikesdepartementet bort sin avrådan från resor med anledning av pandemin. Det innebär att reseskyddet i hemförsäkringen nu gäller hos alla försäkringsbolag, enligt deras villkor.

- Många vill resa utomlands nu. Men allt är inte som vanligt. Pandemin pågår fortfarande och kan påverka resan. Ska du resa utomlands så bör du ta reda på vad din reseförsäkring täcker och vad du själv kan behöva stå för, säger Anna-Karin Baltzari Danfors, chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Hemförsäkringarnas reseskydd täcker främst akut sjukdom och olycksfall. Det går att få ersättning för vårdkostnader och hemtransport. Insjuknar du i covid-19 på resan så gäller reseskyddet på samma sätt som vid annan akut sjukdom eller olycksfall.

Försäkringen gäller däremot inte för en pågående sjukdom eller skada. Du ska i regel ha varit symtomfri i och inte ha uppsökt läkare under tre månader före avresan.

 - Om du nyligen har varit sjuk bör du kontakta ditt försäkringsbolag före resan. Du behöver göra en medicinsk förhandsbedömning för att få besked om hur ditt reseskydd gäller, säger Gabriella Hallberg, jurist och reseexpert på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Inställd resa eller problem längs vägen

I mer omfattande hemförsäkringar ingår ofta ett avbeställningsskydd. Det gäller om du blir akut sjuk eller råkar ut för en olycka och inte kan genomföra resan. Vanligtvis krävs ett läkarintyg för att få ersättning från försäkringen. Ett avbeställningsskydd kan även ingå om du betalar din resa med ett bankkort.

- Försäkringen täcker däremot normalt inte merkostnader som kan uppstå om du får problem med reseintyg, covidtester och vaccinationsintyg. Om resplanen måste ändras så får du själv stå för kostnader för till exempel flygbiljetter och extra hotellnätter, säger Gabriella Hallberg.

Resa under pandemin

I många länder finns fortfarande restriktioner som kan påverka en resa, som krav på negativa PCR-tester eller vaccinationsintyg. Sjukvården kan vara också hårt belastad. Det kan vara svårare och ta längre tid att få hjälp om man blir sjuk eller skadad.

 - Mycket kan hända som kan påverka din resa. Res aldrig utan försäkring och se till att ha en buffert så att du klarar förseningar och andra oförutsedda händelser, avslutar Gabriella Hallberg.

Att tänka på

  • Kontakta ditt försäkringsbolag om du har varit sjuk före resan. Du kan behöva en medicinsk förhandsbedömning för att veta hur ditt reseskydd gäller.
  • Skaffa ett läkarintyg om du blir sjuk före eller under din resa.
  • Se över ditt försäkringsskydd, kontrollera om du har något avbeställningsskydd.
  • Ta reda på vad som gäller i landet du ska resa till och var beredd på att regler och restriktioner kan ändras snabbt.
  • Se till att ha en ekonomisk buffert så att du kan klara förseningar och oförutsedda händelser.

Läs mer om reseförsäkringar

Till UD:s reseinformation