2021-10-08 Nyhet

Möte med civilministern om konsumentvägledning i Sverige

Lokal konsumentvägledning är ett viktigt komplement till det arbete som utförs av konsumentbyråerna och Hallå Konsument. Det var budskapet från konsumentbyråerna när civilminister Lena Micko kallade till möte om konsumentvägledningen i Sverige.

Konsument idag – skuldsatt i morgon? Det var temat på ett kunskapseminarium om konsumentvägledning den 7 oktober. Civilminister Lena Micko och Anders Knape, ordförande för Sveriges kommuner och regioner (SKR,) hade bjudit in förtroendevalda och kommunala förvaltningschefer.

Konsumenter kan få hjälp av flera olika aktörer, bland annat av Konsumentverkets Hallå konsument, ett flertal kommuner och av fyra konsumentbyråer.

Vid mötet presenterade Anna-Karin Baltzari Danfors, chef för Konsumenternas Försäkringsbyrå, konsumentbyråernas uppdrag och roll. Byråerna har varje år kontakt med tusentals konsumenter och når genom sina webbplatser flera miljoner besökare. De sprider kunskap inom bank, försäkring, energi och telekom.

 - Konsumentbyråerna når ut väl och kan hjälpa många konsumenter. Men vi märker att det finns konsumenter som behöver mer stöd. Ett personligt möte med en konsumentvägledare kan då vara till stor hjälp, säger Anna-Karin Baltzari Danfors.

Att en del konsumenter kan behöva en mer personligt anpassad vägledning var också något som uppmärksammades vid seminariet. Det kan handla om personer som till exempel är ovana med att hantera digitala verktyg, har vissa funktionsnedsättningar eller har brister i svenska språket. Den kommunala konsumentvägledningen kan då spela en mycket viktig roll.

 - Lokal konsumentvägledning är en god investering. Konsumentvägledarna finns över hela landet  och är ett bra komplement till konsumentbyråerna och Hallå konsument. Vi behöver samarbeta och tillsammans hjälpa konsumenter i Sverige, avslutar Anna-Karin -Karin Baltzari Danfors.

Konsumentbyråer

Det finns fyra konsumentbyråer som ger oberoende och kostnadsfri information till konsumenter.

Konsumenternas.se drivs gemensamt av Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå.