2021-10-29 Nyhet

Du kan ha rätt till ersättning om du skadas i lövhalkan

Var extra försiktig när du tar dig fram till fots, på cykel eller elsparkcykel när löven faller och det är risk för halka. Konsumenternas Försäkringsbyrå förklarar vad som gäller om olyckan är framme och du skadas eller råka skada andra.

Cykelbanor och gångvägar kan vara förrädiskt hala och en olycka händer så lätt. Kommer du i hög fart på till exempel en elsparkcykel kan konsekvenserna bli svåra. Du kan skada både dig själv och andra.

Om du själv blir skadad

- Om du skadar dig så att du måste uppsöka vård kan du ha rätt till ersättning från en olycksfallsförsäkring, förklarar Jenny Sparring, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Tänk på att anmäla skadan till alla olycksfallsförsäkringar du omfattas av.

Ersättning från flera försäkringar?

Vid en halkolycka kan du få ersättning för till exempel bestående men - så kallad medicinsk invaliditet - och engångsbelopp för vissa skador, sjukhusvistelse och för ärr, fortsätter Jenny Sparring. Den typen av ersättningar kan du få från flera försäkringar så länge det gäller samma personskada. Däremot kan du bara få ersättning för kostnader som beror på olycksfallet en gång. Kostnader som kan ersättas är till exempel vård och resor.

Har du en försäkring via jobbet eller skolan?

Om du skadar dig på väg till eller från arbetet kan du ha rätt till ersättning genom din arbetsgivare. Hör efter vilka försäkringar som finns. Du kan också omfattas av en olycksfallsförsäkring via din skola, om du studerar.

Om du skadar andra

- Om du kör på och skadar en annan person måste den skadade personen ha en egen olycksfallsförsäkring för att hen ska få ersättning, berättar Jenny Sparring. Var därför extra försiktig när du kör en cykel eller elsparkcykel, som både är tunga och kan åka i hög hastighet.

I vissa undantagsfall kan du som kör på någon med cykel eller elsparkcykel bli skadeståndsskyldig. I sådana fall kan du anmäla skadan till din ansvarsförsäkring – som är en del av hemförsäkringen. Men då krävs det att du har varit vårdslös för att din försäkring ska ersätta den skadade personen som du kört på.

Du kan läsa mer om olycksfallsförsäkringar här.