2021-11-24 Pressmeddelande

Skippa produktförsäkringen när du köper elektronik och vitvaror?

Många vill fynda på Black Friday och Cyber Monday. När du köper elektronik och vitvaror brukar butiken erbjuda dig en produktförsäkring. Den kan vara onödig eftersom du redan har ett bra skydd i din hemförsäkring.

Anna-Karin Baltzari Danfors, chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå, uppmanar konsumenter att kontrollera vilket skydd de har i sin hemförsäkring för elektronik och vitvaror innan de köper en produktförsäkring.

- Du har redan ett bra skydd i din hemförsäkring, särskilt om den innehåller ett allrisktillägg, som skyddet för oturshändelser kallas. En del hemförsäkringar innehåller dessutom ett elektronikskydd.

Hemförsäkringar med allrisktillägg skyddar alla dina saker medan en produktförsäkring bara skyddar den enda sak som den tecknats för. Däremot kan en produktförsäkring ha lägre självrisk än hemförsäkringen eller ingen självrisk alls. Dessutom kan produktförsäkringsbolaget vara "snällare" i en åldersbedömning av varan.

- Det kan vara både dyrt och onödigt att teckna flera produktförsäkringar. Fundera på om du verkligen behöver en sådan försäkring innan du slår till på rean, avslutar Anna-Karin Baltzari Danfors.

Konsumentskydd

Konsumenter har också följande skydd när produkter går sönder: 

  • Konsumentköplagen ger dig skydd
    Du har rätt att reklamera ursprungliga fel på en vara i upp till tre år efter inköpsdatum. De första sex månaderna är det dessutom upp till butiken att bevisa att felet inte fanns när du köpte varan.
  • Garantin gäller om varan går sönder
    Säljaren kan ha lämnat en garanti som gäller under viss tid. Om varan går sönder inom garantitiden, har du antingen rätt till en ny vara eller till reparation.
  • Bankkort med allriskförsäkring
    Vissa bankkort innehåller en allriskförsäkring eller ger en förlängd garanti. Om du har köpt varan med kort bör du därför kontrollera vilket försäkringsskydd du har genom kortet.

Presskontakt

Anna-Karin Baltzari Danfors, chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå, telefon 070-391 88 87.