2021-11-19 Nyhet

Så förstår konsumenter avtalen bäst

Många konsumenter som kontaktar vår vägledning vill ha hjälp att förstå och tolka avtal. Att veta vad man köpt eller står i begrepp att köpa är grunden för att kunna ta tillvara sina rättigheter.

Konsumentverket har nyligen publicerat en intressant studie som visar hur konsumenter lättast förstår avtalstexter. I ett experiment där konsumenter fick handla i en fiktiv nätbutik testade Konsumentverket hur många konsumenter som öppnade köpvillkoren.

Resultatet var tydligt. Om deltagarna informerades om att det skulle ta 5 minuter att läsa villkoren, valde 53 procent fler av deltagarna att klicka sig vidare, jämfört med om de endast presenterats för en länk till villkoren. Även förståelsen ökade med tidsangivelsen.

Även en lösning där hela avtalstexten gick att skrolla igen på betalningssidan gav mycket goda resultat.

- En av våra viktigaste uppgifter är att hjälpa konsumenter att tolka villkor, så Konsumentverkets resultat är väldigt intressanta för oss och vår webbplats, säger Kicki Westerståhl på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Vi ser också att vi kan hjälpa konsumenter mer indirekt genom att lyfta den här studien i våra återkopplingsmöten med branschen, avslutar Kicki Westerståhl.

- I vår verksamhet har vi däremot tydligt sett hur viktigt det är att förenkla försäkringsvillkor eller avtal för konton, påpekar Anna-Karin Baltzari Danfors. Komplexiteten och längden kräver att vi gör som i dag för att konsumenter ska ta till sig informationen – jämför ett urval av de viktigaste skillnaderna och begränsningarna i bland annat försäkringar. Vissa försäkringar har vi dessutom satt poäng på för enkelhetens skull.

Här kan du jämföra banktjänster, försäkringar och pension.

Här kan du läsa mer om Konsumentverkets studie: Så blir det lättare att läsa avtalsvillkor.