2021-03-02 Nyhet

Finansinspektionen lyfter viktiga frågor i sin konsumentskyddsrapport

En stor del av innehållet i Finansinspektionens årliga konsumentskyddsrapport känner vi på konsumentbyråerna igen från våra konsumentkontakter och vår återkoppling till Finansinspektionen. I rapporten kan man bland annat läsa att de under året ska fokusera på kreditprövningar och klagomålshantering.

Flera av de områden som Finansinspektionen i sin Konsumentskyddsrapport 2021 betraktar som riskområden och värda särskild granskning är väl kända av Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Kreditprövningar behöver bli bättre

Köp på nätet ökar, det går snabbt och betalning med faktura eller andra krediter blir en del av det snabba förloppet.

- Ett problem är att det går att ta flera sådana lån, det finns ingen samlad kreditupplysning och vissa långivare gör heller inte tillräckligt för att ta reda på vad konsumenter har för skulder sedan tidigare, säger Kicki Westerståhl, chef på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Finansinspektionen menar att om långivarna gör en ordentlig kreditprövning som visar konsumenternas befintliga lån så minskar risken att de får betalningsproblem. En samlad kreditprövning är något som saknas i dag och som Finansinspektionen vill att regeringen utreder.

Konsumenter erbjuds komplexa sparprodukter som inte är lämpliga

Många konsumenter tycker att det är svårt att fatta beslut när de ska placera pengar eller pensionsspara. Värdepappersinstitut och försäkringsdistributörer har en skyldighet att se till att deras produkter når rätt målgrupp. Men Finansinspektionen ser en stor risk att konsumenter erbjuds komplexa sparprodukter som inte är lämpliga. Brister i den så kallade omsorgsplikten lyfts fram i Finansinspektionens rapport.

Inkomstförsäkringar – informationen till konsumenterna behöver bli bättre

Finansinspektionen konstaterar också att Coronapandemin påverkar många av konsumenternas ekonomiska förhållanden. När det gäller försäkringsskydd så konstaterar Finansinspektionen bland annat att många konsumenter har velat använda sina inkomstförsäkringar men att det finns konsumenter som har upptäckt att de inte har rätt till ersättning eftersom de inte uppfyller kvalificeringstiden eller andra krav som ställs för att försäkringen ska gälla.

- Det här är något som vi har uppmärksammat i våra konsumentkontakter. Det kan uppstå många missförstånd när försäkringen tecknas. Här behöver informationen till konsumenterna bli bättre så att konsumenter förstår vilken försäkring de köper och vad som krävs för att få ersättning, säger Anna-Karin Baltzari Danfors, chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Reseförsäkringar

När resor har ställts in under pandemin har många konsumenter velat använda sina reseförsäkringar. Både Finansinspektionen och Konsumenternas Försäkringsbyrå har fått samtal från konsumenter som i många fall framfört att deras försäkringar inte gav det skydd de hade förväntat sig i den situation som uppstod.

Klagomålshantering

Under 2021 kommer Finansinspektionen att undersöka hur försäkringsbolagen hanterar klagomål från sina kunder. Det kan finnas skillnader när det gäller vad som anses vara ett klagomål, vilka klagomål som registreras, och hur försäkringsbolagen följer upp dem. 

- Bristande rutiner i klagomålshanteringen kan innebära att konsumenter inte får möjlighet att bevaka sina rättigheter mot försäkringsbolagen. Vi ser dagligen hur viktigt det är att klagomålshanteringen på bolagen fungerar. Vi välkomnar därför Finansinspektionens undersökning av försäkringsbolagens klagomålshantering, poängterar Anna-Karin Baltzari Danfors, chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Betalkonton

Konsumenternas Bank- och finansbyrå har under flera år fått klagomål från konsumenter som fått nej av bankerna när de vill öppna ett betalkonto. I Finansinspektionens konsumentskyddsrapport skriver myndigheten om sina tillsynserfarenheter på området.

- De problem som Finansinspektionen lyfter är desamma som vi fått samtal om i många år och som vi också återkopplat. De slutsatser Finansinspektionen kommer fram till i rapporten kommer förhoppningsvis att leda till att fler konsumenter får ett betalkonto framöver, säger Kicki Westerståhl chef på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Fakta:

Finansinspektionen har tillsyn över bank- och försäkringsbranschen. Varje år lämnar de en rapport till regeringen om konsumentproblem som de uppmärksammat och vilka tillsynsområden de ska fokusera på. Rapporten publicerades nyligen och det går att läsa mer och att ladda ned rapporten hos Finansinspektionen.