2021-05-10 Nyhet

Summeringen av 2020 - fler konsumenter behöver vägledning på bank- och finansområdet 

Ingen tillgång till bank-id och svårt att använda tekniken rätt för att skydda sina pengar. Det är två av de återkommande konsumentproblem som vägledarna på Konsumenternas Bank- och finansbyrå fått kännedom om under 2020. Byrån fick även se en stor ökning av antalet frågor överlag, varav en del nya berodde på pandemin.

Verksamhetsberättelsen för Konsumenternas Bank- och finansbyrå är nu färdig. Det står klart att pandemin präglat både den interna verksamheten och frågorna från konsumenter som kontaktar byrån. Dessutom återkommer som tidigare år mer övergripande frågor och problem som konsumenterna har på den finansiella marknaden.

Den snabba tekniska utvecklingen på bank- och finansområdet gör att det är svårt att klara sig utan ett betalkonto och ett bank-id.

- Vi ser tydligt att det skapar problem när konsumenter av olika skäl blir nekade ett betalkonto, får sitt betalkonto uppsagt eller att de inte får tillgång till ett bank-id, säger Kicki Westerståhl, chef på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Vi ser att tillämpningen av penningtvättsreglerna är en anledning till att konsumenter inte får tillgång till nödvändiga betaltjänster.

Vilseledda och lurade - och klandervärda?

Av beslut som kommit från Allmänna Reklamationsnämnden under året framgår att de allt oftare bedömer att konsumenter inte har rätt till ersättning för förluster på sitt konto. Nämnden menar att transaktionerna som gjorts antingen har varit behöriga - oberoende av om konsumenten blivit vilseledd och lurad att signera med bank-id, eller att transaktionen visserligen varit obehörig men att konsumenten bedöms ha handlat enligt lagens begrepp ”särskilt klandervärt”. Det vill säga att konsumenterna har bedömts vara likgiltiga inför risken att bli av med pengar.

- De konsumenter som kontaktar oss uppger att de på olika sätt blivit lurade av skickliga bedragare, säger Fredrik Nordqvist, biträdande chef på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Många konsumenter upplever att de har svårt att förstå och använda den teknik de måste hantera kring ett bankkonto för att deras medel ska vara säkra. Här finns det behov av mer användarvänlig och säker teknik.

Korta fakta

All personal på Konsumenternas Bank- och finansbyrå har till största delen arbetat hemifrån men både telefonvägledning och mejlbevakning har kunnat fungera i stort sett som vanligt. Antalet ärenden har ökat med 13 procent jämfört med år 2019. Strategin att arbeta med att nå ut till många fler genom den nya konsumenternas.se har varit mycket framgångsrik. Antalet besök på webbplatsen kunde summeras till närmare 3 miljoner vid årets slut.

Ladda ned Verksamhetsberättelse för Konsumenternas Bank- och finansbyrå 2020.