2021-05-18 Nyhet

Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå på Konsumentdagarna 2021

Den 18 och 19 maj samlas landets konsumentvägledare till sin årliga konferens Konsumentdagarna. Årets konferens är digital och sänds från en studio i Umeå och med deltagarna på länk från sina hemorter. Konsumentbyråerna har som vanligt representanter på konferensen.

Temat för årets konferens för konsumentvägledare är ”En annorlunda tid – samma vision!”. Konferensen bjuder både på seminarier, föreläsningar, en debatt och kompetensutveckling för konsumentvägledarna. Programmet innehåller till exempel föreläsningar av civilminister Lena Micko och Konsumentverkets generaldirektör Cecilia Tisell. Bank- och Finansbyrån håller även i ett seminarium som handlar om en viktig konsumenträttighet: den så kallade invändningsrätten i konsumentkreditlagen.

Invändningsrätten är ett starkt konsumentskydd

Invändningsrätten gäller när du köper något på kredit. Då har kreditgivaren ett solidariskt ansvar tillsammans med säljföretaget för fel och brister i det du har köpt. Det innebär att du kan vända dig till kreditgivaren – som vanligtvis är din bank - med krav på återbetalning om du till exempel inte får den vara eller tjänst du köpt, det är något annat som är fel eller om företaget du handlat ifrån inte finns kvar.

- Invändningsrätten är ett extra konsumentskydd som inte alla konsumenter känner till. Under det senaste året har vi fått ett ökat antal frågor från konsumenter som undrar om den här rättigheten, säger Eva Lindström, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Korta fakta

Konsumentstödet i Sverige är ett delat ansvar mellan flera aktörer. Kommuner är till exempel skyldiga att tillhandahålla budget- och skuldrådgivning till sina invånare medan det är frivilligt att erbjuda konsumentvägledning. Alla konsumenter kan dock vända sig till kommunens vägledning där den finns eller till Konsumentverkets nationella upplysningstjänster Hallå konsument och Konsument Europa (som har hand om köp i Europa). Eller till någon av de fyra branschfinansierade men oberoende konsumentbyråerna inom telekom, bank och finans, försäkring samt energi.