2021-05-27 Nyhet

Hur gäller mina försäkringar vid översvämning?

Det kraftiga regnvädret har orsakat översvämningar på många håll. Kontakta ditt försäkringsbolag om du är drabbad. Du kan få ersättning från din hem, villa- eller fritidshusförsäkring.

Du kan få ersättning från din villa- eller fritidshusförsäkring för olika översvämningsskador. Vid skyfall krävs det att det regnar minst 1 mm/minut eller 50 mm/dygn.

 -  Det är många källare som har blivit översvämmade. Flytta på känsliga saker och försök att pumpa ut eller ta bort vatten så fort som möjligt. Du bör omgående anmäla det inträffade till ditt försäkringsbolag, säger Peter Stark, jurist, på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

För att få ersättning från försäkringen krävs det att vatten rinner in i huset från markytan genom en ventil, dörröppning eller fönster, eller tränger upp genom en avloppsbrunn. Skador som uppstår på grund av dålig dränering ersätts inte. Skador som drabbar tomtmark, träd, växter eller växthus ersätts inte heller.

 - Har dina lösa saker, som till exempel möbler och kläder, skadats kan du få ersättning från din hemförsäkring. Om skadan är stor och du inte kan bo kvar i ditt hus medan den åtgärdas så kan du genom din hemförsäkring även få ersättning för merkostnader för annat boende. Diskutera med ditt försäkringsbolag om det behövs, säger Peter Stark. 

Skillnader i självrisker och åldersavdrag

Det finns skillnader i både självrisker och så kallade åldersavdrag mellan olika försäkringar. Ditt försäkringsbolag kan förklara hur försäkringen gäller i ditt fall.

Läs mer om villaförsäkringar och naturskador

Du kan se vad olika försäkringar innehåller i våra jämförelser av boendeförsäkringar.