2021-06-04 Nyhet

Resa utomlands i sommar – så gäller din reseförsäkring

Allt fler är vaccinerade, vaccinationspass är snart på plats och UD öppnar upp för resor till fler länder. Det finns ändå en del att tänka på om du ska resa utomlands under pandemin. Vi förklarar hur reseförsäkringen gäller.

Flera länder kräver ett intyg som visar att du inte har covid-19, för att du ska kunna resa in i landet. Vaccinationsintyg eller så kallade covidbevis påverkar däremot inte hur din reseförsäkring gäller. 

- Om du hamnar i karantän eller får merkostnader på grund av problem med provsvar eller vaccinationsintyg, så får du själv stå för sådana merkostnader. Försäkringen täcker normalt inte sådana utgifter. Det är viktigt att se över ditt försäkringsskydd innan du reser utomlands, säger Anna-Karin Baltzari Danfors, chef för Konsumenternas Försäkringsbyrå.  

När UD avråder

Reseskyddet i hemförsäkringen gäller normalt i 45 dagar. Det täcker nödvändiga och skäliga vårdkostnader vid akut sjukdom eller olycksfall. Du kan även få hjälp med hemtransport. Ska du resa till ett land som UD fortfarande avråder från resor till så är det inte säkert att ditt reseskydd gäller.

- Reseskyddet i hemförsäkringen gäller hos vissa men inte alla försäkringsbolag när UD avråder från resa. Hos en del bolag gäller inte reseskyddet över huvud taget när UD anser att det är olämpligt att resa medan andra bolag erbjuder ett begränsat skydd, berättar Gabriella Hallberg, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Avboka resa

Det ingår även ett avbeställningsskydd i mer omfattande hemförsäkringar. Om du blir akut sjuk, i Covid-19 eller annan sjukdom, så kan du få ersättning för avbokad resa. Om du däremot vill avboka din resa på grund av oro för ökad smittspridning eller av andra skäl så gäller inte din försäkring.

Sjuk före resan

För att reseskyddet i hemförsäkringen ska gälla ska du som regel ha varit symtomfri och inte ha besökt läkare tre månader för resan. Det gäller alla sjukdomar.

Har du haft Covid-19 eller någon annan sjukdom nyligen så bör du kontakta ditt försäkringsbolag. Du kan få en medicinsk förhandsbedömning, så att du vet hur din försäkring gäller.

Res på egen risk

- Vi är många som längtar efter att resa utomlands igen. Men resan kanske inte blir som du planerar. Smittspridningen kan öka, sjukhusen kan vara hårt belastade och du kan hamna i karantän. Din reseförsäkring kan hjälpa dig men kontrollera noga vad som ingår i ditt reseskydd före resan. Var också beredd på att regler och restriktioner kan ändras snabbt och påverka dina resplaner, avslutar Gabriella Hallberg.

Här kan du läsa mer om reseförsäkringar

Här kan du läsa om UD:s reseinformation