2021-06-15 Nyhet

Försäkringsskyddet är svagt vid olyckor med elsparkcyklar

Antalet trafikolyckor där elsparkcyklar är inblandade har ökat kraftigt i takt med att sparkcyklarna blivit mer populära. Försäkringsskyddet är svagt trots att elsparkcyklar kan komma upp i samma hastighet som mopeder

Det har blivit populärt att ta sig fram på elsparkcykel i städerna, inte minst under pandemin. Det är ett bra sätt att resa när man vill slippa trängas i kollektivtrafiken men innebär samtidigt en hög risk för skador. 

- Efter att två barn i min bekantskapskrets varit med om allvarliga trafikolyckor bara den senaste veckan, undrar jag om förarna, föräldrarna och gångtrafikanterna känner till vilka risker det innebär att åka på elsparkcyklar, frågar sig en bekymrad Jenny Sparring, specialist på personförsäkringar hos Konsumenternas Försäkringsbyrå. 

Personskadorna har ökat

Att köra elsparkcykel kan innebära en hög risk för skador om man inte är van, inte kan trafikreglerna eller om man kör i trängsel. Ofta  ser man dessutom att de som kör eller åker inte använder hjälm, trots att det ett lagkrav för barn under 15 år. Antalet trafikolyckor där elsparkcyklar är inblandade* har ökat i takt med att elsparkcyklarna blivit allt mer populära.

- Som förälder och försäkringsjurist tycker jag att det är skrämmande att se flera barn komma farande på samma elsparkcykel i hög hastighet, mitt i gatan, i innerstan - särskilt när ett av barnen är mitt eget. Det hände mig nyligen, berättar Jenny Sparring. 

Omfattas inte av trafikförsäkringen

Försäkringsskyddet är dessutom inte särskilt starkt vid en eventuell olycka. Elsparkcyklar räknas inte som trafikförsäkringspliktiga fordon. Den trafikförsäkring som annars ger försäkringsskydd även åt till exempel gångtrafikanter och andra cyklister som blir påkörda gäller alltså inte för elsparkcyklar, trots att de kan framföras i hastigheter som närmar sig mopeders. Normalt ca 20 km i timmen men i backar och med muskelkraft i markant högre hastigheter. 

Påkörda gångtrafikanter och andra cyklister får sällan ersättning

Den som blir påkörd och skadad i en trafikolycka med en elsparkcykel måste ingå i en olycksfallsförsäkring* för att få ersättning för sina personskador eftersom hen normalt inte får någon ersättning från förarens försäkring. Bara om föraren anses ha varit vårdslös och blir skadeståndsskyldig kan den skadade få ersättning på det sättet. 

En förare som får ett skadeståndskrav kan försöka använda den ansvarsförsäkring som ingår i hemförsäkringen för att betala kravet men det finns begränsningar i hur det gäller.

Barn på elsparkcykel 

Många uthyrare har som krav att föraren ska vara 18 år men det är ändå många barn och ungdomar som lyckas hyra elsparcyklarna utan föräldrarnas kännedom.

- I båda fallen med barnen jag känner har barnen hyrt elsparkcyklarna utan föräldrarnas medgivande, säger Jenny Sparring.

Man får inte vara mer än en person på samma elsparkcykel men ofta åker flera barn på samma. Barnen kan skada både sig själva och andra allvarligt, och flera parter riskerar att bli utan kompensation för sina skador.

Korta fakta

* Skadestatistiken från Transportstyrelsen visar att antalet olyckor med elsparkcyklar år 2019 var 693 st och år 2020 727 st . Innan dess fanns inte de här fordonen i statistiken i någon större utsträckning. Statistik för 2021 har ännu inte publicerats.

* Förutom att ha tecknat en egen, privat olycksfallsförsäkring kan man ingå i en försäkring. Till exempel som medförsäkrad i sin partners försäkring, genom ett medlemskap i ett fackförbund eller idrottsförening eller via sitt arbete. Många skolor har tecknat olycksfallsförsäkringar för sina elever som gäller även på fritiden.

Läs också om:

SVT Nyheter har uppmärksammat problem med elsparkcyklar i flera inslag nyligen:

"Rekordmånga elsparkcyklar i Stockholm - Det är hopp och lek"

"Maxtak för antalet elsparkcyklar kan införas i Stockholm"

" Starka känslor om elsparkcyklarna - SVTs chatt"