2021-07-19 Nyhet

Vem hjälper dig i konsumentfrågor?

Ansvaret för konsumentfrågor är i Sverige delat mellan flera aktörer. På konsumenternas.se eller via vår telefonvägledning får du hjälp med frågor om bank, försäkring och pension. Hos de andra konsumentbyråerna får du hjälp med telekom- eller energifrågor.

Annat konsumentstöd finns till exempel i kommunerna. Kommuner är skyldiga att tillhandahålla budget- och skuldrådgivning till sina invånare medan det är frivilligt att erbjuda konsumentvägledning. Om du har en konsumentfråga om till exempel ett köp, kan du antingen vända dig till kommunens vägledning eller till Konsumentverkets nationella upplysningstjänst Hallå konsument. Har du en fråga om ett köp i ett annat EU-land kan du Konsument Europa.

I andra konsumentfrågor vänder du dig med fördel till någon av oss fyra branschfinansierade men oberoende konsumentbyråer inom telekom, bank och finans, försäkring eller energi.

- Tillsammans utgör vi ett bra stöd till konsumenter, säger Kicki Westerståhl, chef för Konsumenternas Bank- och Finansbyrå. I vägledningen jobbar våra jurister som är experter på många av de frågor som konsumenter har om försäkring, pension, bank och finans.

- Vi kan ge dig god vägledning i frågor om försäkring, pension, bank och finans men inte vara ditt ombud, fortsätter Anna-Karin Baltzari Danfors, chef för Konsumenternas Försäkringsbyrå. Vi erbjuder hjälp till självhjälp. Om du behöver hjälp med att skriva till ett företag eller överklaga ett beslut, kan du ta hjälp av en kommunal konsumentvägledare.

De fyra konsumentbyråerna är:

Hallå konsument kan hjälpa dig med kontaktuppgifter till Kommunal konsumentvägledning och till Budget och skuldrådgivare, eller så kan du söka efter dem själv här:

Sök kommunal vägledning och Budget- och skuldrådgivning.

Läs också om andra aktörer på vår sida Vem gör vad i konsumentfrågor?