2021-02-17 Nyhet

Så gäller försäkringen inför och under fjällresan

Intresset för semester i de svenska fjällen på sportlovet är stort trots den pågående pandemin. Men vad händer om du blir sjuk i covid-19 eller skadar dig i skidbacken? Vi ger här råd om hur olika försäkringar gäller.

Sjuk före eller under din resa

Reseskyddet i en hemförsäkring gäller för resor i Sverige om du är borta i minst en eller två nätter. Det varierar mellan olika försäkringsbolag.

I mer omfattande hemförsäkringar ingår ofta ett avbeställningsskydd. Om du blir akut sjuk eller råkar ut för en olycka som gör att du måste avboka din resa så kan din försäkring ge ersättning för bland annat kostnaden för din stughyra.

- Om du blir sjuk i covid-19 kort före din resa så har du ett avbeställningsskydd. Du behöver vanligtvis visa upp ett läkarintyg för att få ersättning från försäkringen. Kontrollera med ditt försäkringsbolag om de kräver ett läkarintyg eller om det räcker med ett provsvar som visar att du har covid-19, säger Gabriella Hallberg, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Om du insjuknar i covid-19 på resan så gäller reseskyddet i din hemförsäkring på samma sätt som vid annan akut sjukdom eller olycksfall. Du kan få ersättning för vårdkostnader och hemtransport.

Försäkringen gäller däremot inte för en pågående sjukdom. Du måste som regel vara symtomfri i tre månader före resan och inte ha besökt någon läkare under denna tid. Försäkringen brukar heller inte täcka merkostnader som kan uppstå om man behöver sätta sig i karantän på grund av risk för smittspridning. 

Olycka i skidbacken

Du kan också få ersättning från en olycksfallsförsäkring om du till exempel skadar dig i skidbacken eller i skidspåret. Skadan ska ha orsakats av en plötslig och oförutsedd händelse.

Om du som vuxen åker off-pist, i liftgator eller i lavinfarliga områden, räknas det som riskfyllda aktiviteter. Sådana aktiviteter är många gånger undantagna i både olycksfallsförsäkringar och i hemförsäkringens reseskydd.

I barnförsäkringar finns däremot inget undantag för riskfyllda aktiviteter. Om ditt barn har en barnförsäkring kan ni få ersättning om ditt barn råkar ut för en olycka.

 - Du kan få ersättning från flera försäkringar, i synnerhet när det gäller personskador. Glöm inte att anmäla din skada till flera försäkringsbolag. Om ditt barn skadar sig så kan man i vissa fall få ersättning från kommunens olycksfallsförsäkring, om den gäller på fritiden, avslutar Gabriella Hallberg.

Tänk på att:

  • Skaffa ett läkarintyg om du blir sjuk före eller under din resa.
  • Kontakta ditt försäkringsbolag om du har varit sjuk före resan. Du kan behöva en medicinsk förhandsbedömning för att veta om ditt reseskydd gäller.
  • Du kan ha flera olycksfallsförsäkringar, till exempel via ditt arbete eller fackförbund.
  • Om du ska resa utomlands under pågående pandemi bör du kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera hur ditt reseskydd gäller.