2021-12-07 Nyhet

Otydligt formulerade beslut ligger ofta bakom konsumenternas missnöje

Lyssna på Jenny Sparring i Skaderegleringspodden. Där berättar hon om trender inom försäkring och varför konsumenter blir missnöjda med försäkringsbolagens beslut.

Oberoende Konsumenternas Försäkringsbyrå hjälper konsumenter med svar på frågor om försäkringar och hur de kan gå vidare när de är missnöjda med någon del av sin försäkring, till exempel när de anser att skaderegleringen inte har fungerat bra. Jenny Sparring intervjuades nyligen i Skaderegleringspodden.

- En viktig uppgift vi har är att ta reda på om försäkringsbolaget följt villkoren eller inte, säger Jenny Sparring, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Ett samtal till oss brukar resultera i att konsumenter antingen vet hur de ska gå vidare med sitt ärende, eller förstår försäkringsbolagets beslut bättre.

Konsumenternas försäkringsbyrå hjälper också konsumenter att jämföra försäkringar och på så sätt underlätta val eller byte av försäkringsbolag eller försäkringstyp. Byrån tar dessutom emot en stor mängd klagomål varje år. Drygt 50% av byråns 11 000 ärenden är klagomål.

- Vi anar att en viss uppgång i antalet klagomål beror på digitaliseringen, säger Jenny Sparring. När skaderegleringen är automatiserad och beslutsmotiveringarna utgörs av standardtexter, är det ibland både svårare för konsumenter att förstå besluten och att vända sig till bolagen för att få mer information.

Jenny Sparring valde också att i podden slå ett slag för hjälp till självhjälp i försäkringsärenden genom konsumenternas.se och att lyfta fram vilken unik faktabank webbplatsen är.

Lyssna på programmet här: Skaderegleringspodden – konsumenternas förväntningar

Fakta

Skaderegleringspodden är en så kallad mikropodd med syftet att fördjupa sig i försäkringstrender och rättsfall inom hela skaderegleringsområdet. Programmet leds av medarbetare på JW Loss Adjusting, ett fristående konsultbolag inom försäkring och skadehantering.