2021-12-16 Pressmeddelande

Att tänka på inför och under utlandsresor i jul

Många har bokat utlandsresor över jul och nyår. Men smittspridning och ändrade restriktioner kan påverka resan. Går det att avboka resan, vad krävs för inresa och gäller försäkringarna om man blir sjuk? Oberoende Konsumenternas Försäkringsbyrå ger svar på aktuella frågor.

Smittspridningen ökar i flera länder och på många håll införs skärpta restriktioner. Det krävs som regel vaccinationsbevis och covidtest för att bli insläppt i ett land. En del länder, som till exempel Thailand, kräver dessutom ett särskilt intyg som visar att din reseförsäkring täcker vårdkostnader upp till ett visst belopp.

- Du behöver vara väl förberedd om du ska resa utomlands. Kontrollera vilka intyg som krävs för inresa, se över ditt försäkringsskydd och ha helst en extra buffert för oplanerade händelser. Kontakta ditt försäkringsbolag så att du hinner få de intyg som krävs för resan och fråga hur din försäkring gäller om du är osäker. Det rekommenderar Anna-Karin Baltzari Danfors, chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Avboka resa

Den som vill avboka eller omboka en resa bör i första hand kontakta researrangören eller flygbolaget och kontrollera deras villkor för avbokning.

I mer omfattande hemförsäkringar och om du betalar din resa med ett bankkort ingår ofta ett avbeställningsskydd. Det gäller om du blir akut sjuk eller råkar ut för en olycka före avresan och inte kan genomföra resan som planerat.

- Avbeställningsskyddet gäller inte om du avbokar på grund av oro för smitta, eller om du inte vill eller kan resa på grund av krav på vaccinationsbevis och covidtest, säger Gabriella Hallberg, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

På resmålet

Så länge UD inte avråder från resa till landet du ska besöka så gäller reseskyddet i hemförsäkringen. Reseskyddet ger ett bra skydd om du blir akut sjuk i covid eller i annan sjukdom och vid olycksfall under resan. Du kan få ersättning för vårdkostnader och hemtransport med ambulansflyg.

Hemförsäkringen ersätter normalt inte merkostnader som kan uppstå om du måste sitta i karantän eller inte kan ta dig hem som planerat, till exempel om restriktioner ändras där du befinner dig.

- Om UD däremot inför en reseavrådan på grund av pandemin, kan vissa hemförsäkringar ge ersättning för merkostnader med upp till 10 000 kronor, så att du omedelbart ska kunna ta dig tillbaka till Sverige, avslutar Gabriella Hallberg.     

Att tänka på inför och under resan

  • Se över ditt försäkringsskydd
  • Kontakta ditt försäkringsbolag om du har varit sjuk före resan. Du kan behöva en medicinsk förhandsbedömning för att veta hur ditt reseskydd gäller.
  • Ta reda på vad som gäller i landet du ska resa till och var beredd på att regler och restriktioner kan ändras snabbt. Bra information finns på swedenabroad.se och i appen UD Resklar.
  • Se till att ha en ekonomisk buffert så att du klarar förseningar och oförutsedda händelser.

Läs mer om reseförsäkringar 

Presskontakter

Anna-Karin Baltzari Danfors, chef för Konsumenternas Försäkringsbyrå, telefon 070-391 88 87.  

Gabriella Hallberg, jurist och reseexpert på Konsumenternas Försäkringsbyrå, telefon 073-038 07 50.