2021-08-18 Nyhet

Ny hållbarhetsansvarig på Konsumenternas Försäkringsbyrå

Andrea Ekeblad Szanto har utsetts till hållbarhetsansvarig på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Hållbarhet blir allt viktigare för konsumenter och Försäkringsbyrån växlar nu upp sitt hållbarhetsarbete.

 - Det är rätt utveckling för Försäkringsbyrån att nu fokusera mer på hållbarhetsfrågor. Andrea Ekeblad Szanto har ett stort engagemang inom området och kommer att utveckla byråns arbete. Vi märker att konsumenter bryr sig alltmer om hållbarhet. För att kunna agera på ett hållbart sätt behövs kunskap om hur försäkringsbolagen arbetar och vad man själv kan göra, säger Anna-Karin Baltzari Danfors, chef för Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Andrea Ekeblad Szanto är jurist och även expert på boendefrågor. Hon har arbetat på Försäkringsbyrån sedan 2015.

 - Hållbarhet är idag en sådan viktig fråga för alla i samhället. Det är också en stor fråga för försäkringsbranschen. Försäkringsbolagen gör mycket på området men de har kommit olika långt. Vi försöker göra det transparent och synligt för konsumenter hur olika bolag arbetar och hur de engagerar sig i hållbarhetsfrågor, säger Andrea Ekeblad Szanto.

Det händer också mycket på lagstiftningsområdet. En uppgift för Försäkringsbyrån är att bevaka vad som sker och informera konsumenter om detta. Försäkringsbyrån vill även uppmärksamma konsumenter på att det finns olika hållbarhetsaspekter som man kan ta hänsyn till när man väljer försäkring. 

I våra jämförelser av försäkringar analyserar vi idag innehållet i de vanligaste försäkringarna på marknaden. Vår ambition framöver är att även titta på olika hållbarhetsaspekter, till exempel på hur försäkringsbolagen arbetar konkret med hållbarhet när de reglerar skador, hur de informerar om skadeförebyggande åtgärder och hur de uppmuntrar sina kunder att agera.

 - Som ett första steg kommer vi inom kort att presentera vår första jämförelse med fokus på hållbarhet inom bilförsäkring, berättar Andrea Ekeblad Szanto.