2021-08-26 Nyhet

Brandskadad bil – så här gäller bilförsäkringen

Den senaste tiden har många bilar skadats i bränder runt om i landet. Senast förstördes ett stort antal bilar i en garagebrand i Märsta utanför Stockholm. Här redogör vi för vilken ersättning du kan få från bilförsäkringen om din bil skadas i en brand.

Det ingår en brandförsäkring i alla halv- och helförsäkringar. Genom den kan du få ersättning om bilen skadas av en brand, åsknedslag eller explosion. Definitionen av brand i försäkringsvillkoren är "eld som kommit lös".

- Bilförsäkringen gäller också för anlagda bränder men självklart bara förutsatt att de anlagts av någon annan än dig eller av någon som handlat utan ditt samtycke, säger Helen Bernerfalk, jurist och motorexpert på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Om du bara har trafikförsäkring på bilen kan du tyvärr inte få någon försäkringsersättning för brandskador. Det är viktigt att känna till om du väljer att enbart teckna trafikförsäkring för bilen.

Reparation eller kontantersättning?

Den brandskadade bilen kan antingen repareras eller ersättas med kontanter. Det är försäkringsbolaget som avgör om bilen ska repareras eller inte. De brukar också bestämma vilken verkstad som i så fall ska reparera bilen.

Om bilen är så skadad att det inte är lönsamt att reparera den ersätter försäkringsbolaget i stället bilens värde med kontanter. Vid kontant ersättning får du motsvarande bilens marknadsvärde. Marknadsvärdet är vad det skulle kosta att köpa en likadan bil i allmän handel.

Hyrbil

Om du har ett hyrbilstillägg eller en ”stor” bilförsäkring ersätter bilförsäkringen också kostnaden för att hyra bil om du inte kan använda din egen bil på grund av brandskadan. Du måste själv betala en del av hyrbilskostnaden, normalt 25 procent.

Självrisk och återkrav mot en gärningsperson

Även om din bil har skadats av en anlagd brand måste du ändå betala självrisken i bilförsäkringen. Självrisken varierar men det är vanligt med mellan 1 500 och 2 000 kr.

- Om branden är anlagd och det finns en känd gärningsperson har du möjlighet att begära ersättning för dina kostnader - till exempel för självrisken - i samband med rättegången, säger Helen Bernerfalk.

Ersättning för personliga saker

Skador på lösöre som du förvarat i bilen kan ersättas av din hemförsäkring. Har du din bil och ditt hem försäkrade i samma försäkringsbolag brukar du bara behöva betala en självrisk även om du får ersättning från båda försäkringarna, eftersom det rör sig om en och samma skadehändelse.

Du kan läsa mer om skyddet för brand i bilförsäkringar här på vår webbplats och vad du kan göra om du inte kommer överens om värdet med försäkringsbolaget.