2021-04-15 Nyhet

Snabbt och stärkt konsumentstöd under pandemin

Hur fungerar försäkringar under en pandemi? Många har vänt sig till Konsumenternas Försäkringsbyrå för vägledning och under förra året hade vår webbplats 3 miljoner besök. Nu kan du läsa vår verksamhetsberättelse för 2020.

År 2020 präglades av coronapandemin. Många konsumenter vände sig till Konsumenternas Försäkringsbyrå med frågor om sina försäkringar och sitt pensionssparande. Vi har också synts flitigt i medier och arbetat aktivt för att uppmärksamma konsumenter på aktuella frågor i samband med pandemin.

 - Vi digitaliserade snabbt byråns verksamhet och vår vägledning har varit öppen som vanligt. Vi har haft täta kontakter med försäkringsbolagen men också uppmärksammat Finansinspektion, Konsumentverket och Svensk Försäkring på de problem som konsumenter har haft. Jag tycker vi har vi har gjort stor nytta, säger Anna-Karin Baltzari Danfors, chef för Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Pandemin har lett till fler frågor och klagomål från konsumenter, framförallt inom reseförsäkring. Resenärer som blivit strandsatta utomlands, som hamnat i karantän eller som inte kunnat påbörja sina resor har undrat hur deras reseförsäkringar gäller.

I pandemins spår ser vi även en ökning av frågor om inkomstförsäkringar. När konsumenter har behövt sin försäkring har det i många fall tyvärr visat sig att de inte har uppfyllt teckningskraven. De har stått utan försäkringsskydd, utan att veta om det.

Inom motorförsäkring har många frågor handlar om reservdelsbrist. Konsumenter har fått vänta i flera månader på att få skador åtgärdade.

Ny webbplats och fortsatt utveckling

En glädjande händelse under året var lanseringen av nya konsumenternas.se. Vi har gjort en rejäl modernisering av hela vår webbplats och förbättrat flera funktioner, som till exempel våra oberoende jämförelser av försäkringar. De täcker en stor del av den svenska marknaden. Vi hoppas att allt fler får användning av de verktyg och den hjälp som vi erbjuder.

Under 2021 kommer vi att ta fram ett verktyg som visar vad efterlevandeskyddet kostar under både spar- och utbetalningstiden. Vi kommer också att stärka vårt engagemang inom hållbarhetsområdet.

Behovet av verktyg och vägledning tycks inte minska. Konsumenter uppskattar kontakten med en oberoende aktör. Det visade sig tydligt under detta speciella år.

 -  Jag är stolt över mina medarbetares fina insatser och över vår roll som brygga mellan konsumenter och försäkringsbranschen. Nu fortsätter vi att utveckla vår verksamhet med emfas på våra värdeord – oberoende, enkla och hjälpsamma, avslutar Anna-Karin Baltzari Danfors.     

Här kan du läsa verksamhetsberättelsen