2020-09-22 Nyhet

Se över ditt behov av inkomstförsäkring

En inkomstförsäkring är ett komplement till a-kassan om du blir arbetslös. Men för att få ersättning från försäkringen behöver du ha en inkomst som överstiger taket för a-kassan

Ofta ingår en inkomstförsäkring i ett medlemskap hos en fackförening men du kan även teckna en inkomstförsäkring privat. Har du tecknat en inkomstförsäkring bör du vara medveten om att ersättning vid arbetslöshet enligt lag inte får vara större än 80 procent av lönen. Det innebär att om den ersättning du skulle få från a-kassan motsvarar 80 procent av din lön finns inget utrymme för ersättning från en inkomstförsäkring.

- Innan du tecknar en inkomstförsäkring bör du undersöka vilket utrymme som finns att försäkra. Du bör ta reda på vilken ersättning som du kommer att få vid en eventuell arbetslöshet. På så sätt kan du undvika att betala för en försäkring som du inte behöver eller inte kan utnyttja, säger Jenny Sparring, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

På grund av coronapandemin har taket i a-kassan höjts tillfälligt. Inkomstförsäkringen är ett komplement till a-kassan. En inkomstförsäkring kommer inte att betala ut någon ersättning under de första 100 dagarna av arbetslöshet, för den som tjänar upp till 33 000 kronor enligt de tillfälliga reglerna (25 000 kronor i normala fall). Först när ersättningen från a-kassan sjunker från dag 101 finns utrymme för en inkomstförsäkring att utbetala ersättning.

- Om du har utrymme att försäkra din inkomst bör du också ta reda på vilka krav som ska uppfyllas för att du ska kunna teckna en inkomstförsäkring och för att den sedan ska gälla.

Ibland krävs det att du har en fast anställning. Det kan också finnas vissa åldersgränser. Ta därför reda på vad som gäller för den försäkring du ska teckna. Hör efter med försäkringsbolaget och läs igenom villkoren.

Inkomstförsäkringar har alltid en kvalifikationstid, den kan vara så lång som ett år, och den kan också ställa krav på att du ska ha arbetat ett visst antal timmar under kvalifikationstiden. Det innebär att om du blir arbetslös eller varslad inom tolv månader från det att du tecknade försäkringen får du ingen ersättning. I vissa försäkringar blir det en ny kvalifikationstid om du har varit tjänstledig vid till exempel föräldraledighet.

Här finns mer information om inkomstförsäkring