2020-09-30 Nyhet

Sämre försäkringsskydd vid hemarbete

Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortsatt hemarbete under hösten för dem som kan. Hur gäller min försäkring om jag jobbar hemma?

Om din arbetsgivare tecknat kollektivavtal så har du som anställd automatiskt ett skydd om du skulle skada dig på jobbet. För att det ska anses vara en arbetsskada krävs ett samband mellan skadan och arbetet. Har olyckan inträffat på arbetsplatsen under arbetstid så betraktas skadan normalt sett som en arbetsskada.

- Det kan vara svårare att bevisa ett samband mellan skadan och arbetet vid hemarbete då kanske inte allt du gör under arbetstiden har en direkt koppling till ditt arbete. Liknande skador kan bedömas olika beroende på om det inträffar hemma eller på arbetsplatsen, säger Håkan Carlsson, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Halkar du i korridoren på jobbet är det normalt en arbetsskada men om du istället halkar i hallen hemma måste du visa att det fanns en koppling till ditt arbete, till exempel att du hade ett kundsamtal under tiden.

- Eftersom det kan vara svårare att få ersättning från kollektivavtalade försäkringar vid hemarbete kan det vara bra att se över sitt privata försäkringsskydd.

En olycksfallsförsäkring ger ersättning om du skadas genom ett olycksfall, både på fritiden och under arbetstid. Vill du dessutom ha ett skydd vid sjukdom kan du teckna en kombinerad sjuk- och olycksfallsförsäkring.

Här kan du läsa mer om olycksfallsförsäkringar

Läs mer om sjuk- och olycksfallsförsäkringar