2020-10-11 Nyhet

Är din fond aktivt förvaltad eller en dold indexfond?

Det har skrivits flera artiklar på sista tiden om att småsparare helt i onödan betalar höga avgifter för så kallade dolda indexfonder. Det gör att konsumenter går miste om en del pengar.

Dolda indexfonder är fonder som marknadsförs som aktivt förvaltade fonder men där innehavet är så pass likt ett visst index att fonden inte ger högre avkastning än index. Du får i stället en avkastning snarlik den som om du hade investerat i en vanlig indexfond.

- Äger du en dold indexfond får du tyvärr inte det du betalar för, och över tid kan du gå miste om stora summor pengar, säger Jakob Stigsson, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Det är därför viktigt att du regelbundet ser över ditt fondsparande så att risk, avkastning och avgifter stämmer överens med vad du vill få ut av ditt sparande.

Varför förlorar konsumenter pengar på dolda indexfonder?

För aktivt förvaltade fonder tar fondbolaget normalt ut en högre avgift än vad de gör för en indexfond. Tanken är att aktivt förvaltade fonder ska välja ut bra bolag som ska prestera bättre avkastning än en viss marknad. Det är därför du betalar en högre avgift. Problemet som uppstår med dolda indexfonder är att avgiften är lika hög som en aktivt förvaltad fond men du som konsument får ett innehav och avkastning som är lik en vanlig indexfond.

Hur kan konsumenterna undvika dolda indexfonder?

Det har tagits flera initiativ både genom lagstiftning och från branschens sida i syfte att hjälpa konsumenter att lättare kunna se om en fond är en dold indexfond. Från och med i år ska fondförvaltare redovisa fondens aktivitetsgrad genom ett nyckeltal som kallas Aktiv risk (tracking error). Måttet Aktiv risk visar hur stor skillnad det är i avkastning mellan fondens resultat och ett visst jämförelseindex. Om skillnaden är liten är det ett tecken på att fonden kan vara en dold indexfond och du bör se över avgiften och fondens innehav.

- Om du som konsument vill undvika att betala för mycket i avgifter för dolda indexfonder ska du alltid kontrollera aktivitetsgraden. Är aktivitetsgraden låg ska du gå vidare och kontrollera fondens innehav för att se om fonden har samma innehav som ett valt index, säger Jakob Stigsson, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Glöm inte bort att göra en egen analys av en fond innan du investerar i den för att se att den uppfyller alla dina krav när det gäller aktivitet, hållbarhet, risk och avkastning, avslutar Jakob Stigsson.

Du kan läsa mer om kravet på fondförvaltare och hur du kan undvika dolda indexfonder  genom att kontrollera fondens aktivitetsgrad. Du kan också läsa om vilken information du har rätt att få om fonder.